Інститути та факультети

Menu

Спеціалізація: Міжнародна економіка

Спеціальність: 051 Економіка

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Освітній рівень: бакалавр

Освітня програма
Міжнародна економіка

Форми навчання: очна та заочна

Термін навчання: 4 роки на очній і заочній формі

Відео-презентація

Переваги спеціалізації

Спеціалізація спрямована на підготовку економістів для міжнародної економічної діяльності на всіх рівнях економічної системи, вирішення проблем міжнародного бізнесу і прийняття управлінських рішень.

Програма передбачає формування високого рівня володіння англійською та німецькою мовами, володіння сучасними методами аналізу міжнародних товарних та фінансових ринків, набуття професійних компетенцій для розробки стратегій підприємств на міжнародних ринках.

Серед головних переваг професії «економіст» слід відмітити стабільний попит на ринку праці, універсальність і затребуваність у морський галузі та інших сферах економіки. За даними рекрутингових агентств професії економічного профілю входять до п’ятірки найбільш популярних у рейтингу професій в Україні.

Основні дисципліни

Дисципліни за циклом професійної підготовки:

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Світова економіка і міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Міжнародні організації», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Ціноутворення на світових ринках товарів та послуг», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародне право», «Міжнародні фінанси», «Податки та міжнародна система оподаткування», «Економіка підприємства», «Економічний аналіз», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Державне регулювання економіки», «Бухгалтерський облік» та ін.

Дисципліни за циклом вільного вибору:

«Німецька мова», «Професійна німецька мова», «Економіка зарубіжних країн», «Світові фінансові ринки», «Міжнародна валютна система», «Міжнародні стандарти і системи якості», «Міжнародний консалтинг і аудит», «Ринок цінних паперів», «Цифрова економіка», «Страхування», «Управління людськими ресурсами», «Глобалістика», «Інформаційні системи в економіці», «Бізнес планування», «Проектний аналіз», «Банківська справа», «Ризик-менеджмент» та ін.

Дисципліни за циклом загальної підготовки:

«Англійська мова», «Професійна англійська мова», «Філософія», «Вища математика», «Інформатика», «Інформаційні технології», «Основи економічної теорії», «Економічна географія», «Правознавство», «Психологія ділових відношень» та ін.

Практична підготовка

Студенти проходять виробничу практику протягом чотирьох тижнів та переддипломну практику протягом двох тижнів на зовнішньоторговельних підприємствах, у міжнародних корпораціях та на інших підприємствах за рекомендацією викладачів випускаючої кафедри або за власним вибором.

Основними місцями переддипломної практики є міжнародні страхові, транспортні та логістичні компанії, крюїнгові фірми, комерційні банки, інвестиційні компанії, міжнародні торговельні компанії та ін. При проходженні виробничої практики передбачене навчання студентів фахівцями економічних та фінансових підрозділів міжнародних компаній.

Протягом навчання студенти приймають участь у навчальних екскурсіях на підприємства, ділових іграх, майстер-класах провідних економістів підприємств зовнішньоекономічної діяльності, науково-практичних студентських конференціях, у роботі клубів економістів і фінансистів на базі випускаючої кафедрі «Економіка і фінанси», конкурсах наукових студентських робіт.

Працевлаштування випускників

Ви отримаєте можливість працевлаштування в міжнародних компаніях та їх представництвах. Випускники можуть працювати спеціалістами з зовнішньоекономічної діяльності, фінансовими аналітиками, керівниками підрозділів міжнародних компаній, співробітниками консалтингових фірм і міжнародних організацій, аналітиками з міжнародної економічної діяльності у вітчизняних та міжнародних корпораціях і фірмах, у сфері зовнішньоекономічної діяльності, у державних органах, фінансових установах, інвестиційних компаніях, консалтингових та аудиторських компаніях, підрозділах міжнародних організацій.

Приклади організацій та видів діяльності, де потрібні бакалаври з міжнародної економіки: консалтингові компанії, міжнародні аналітичні агентства, міжнародні інвестиційні компанії, міжнародні банки, міжнародні торгові представництва, судноплавні компанії, приватні стивідорні компанії, транспортно-експедиторські та логістичні фірми, агентські фірми, крюїнгові компанії, міжнародні фінансові організації, круїзні компанії, міжнародні страхові компанії та інші.

Випускники та студенти про спеціальність

Бундюк Руслан,

выпускник ОИИМФа (ОНМУ) 1992 года

директор компании «MSC Crewing Services»,

к.э.н.,член-корреспондент ТАУ,

председатель экзаменационной комиссии по защите магистерских работ по специальности «Экономика» в ОНМУ

Почему я выбрал экономическую специальность?

Одесса – морская столица Украины, и мне хотелось внести свой вклад в развитие морской отрасли.

Именно поэтому при поступлении в наш легендарный Одесский водный я сделал выбор в пользу специальности «Экономика и организация водного транспорта».

Какие дисциплины больше всего понравились в процессе обучения?

Одесский водный дает уникальную возможность изучить широкий спектр экономических дисциплин в сочетании с морской спецификой. Полагаясь на собственный опыт, могу с уверенностью заявить, что каждый изучаемый предмет важен и значим. Это тот неоценимый багаж знаний, который вы будете использовать всю жизнь. Когда я стал руководителем, мне очень пригодились знания по экономике предприятия, экономике морского транспорта, бухгалтерскому учету и финансам. И конечно – английский язык, он необходим для работы в морских компаниях.

Что мне дало образование в Одесском водном?

Знания, полученные в Одесском водном, стали основой развития моей карьеры в международном морском бизнесе. Профессорско-преподавательский состав университета – это команда высококвалифицированных специалистов, которые прививают любовь к будущей профессии с первого дня и на всю жизнь.

Обращение к абитуриентам

Дорогие абитуриенты! Вы приняли правильное решение, выбрав Одесский национальный морской университет. Теперь Ваше будущее в надежных руках. Учитесь, вникайте, развивайтесь и дерзайте – это залог Вашего успеха и карьерного роста!

Капацына Николай,

выпускник ОНМУ 2008 года

Собственник компании Рейдовый терминал «Конкорд»,

член наблюдательного совета Одесского национального морского университета

Почему я выбрал экономическую специальность?

Поскольку я потомственный портовик, то выбор профессии, связанной с морем, даже не обсуждался. А так как я мечтал создать собственный бизнес, связанный с морским транспортом, я выбрал специальность «Экономика предприятия» в Одесском национальном морском университете.

В процессе учебы больше всего мне пришлись по душе дисциплины профессиональной направленности, посвященные вопросам экономики предприятий, экономического анализа, финансирования инвестиций, обоснования хозяйственных решений и оценки рисков, экономики портовой деятельности и экономики судоходных компаний.

Экономическое образование в Одесском национальном морском университете позволило мне стать профессионалом своего дела, создать собственный бизнес, дало стимул не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться, стремиться к новым горизонтам.

Уважаемые абитуриенты ОНМУ!

Сегодня морская индустрия Украины динамично развивается, появляются новые частные компании и проекты, приходят крупные иностранные инвесторы. Грамотные экономисты разного профиля нужны на любом предприятии – в мелких и крупных морских компаниях, в морских и речных портах, в банках, на больших промышленных предприятиях.

Поздравляю! Выбрав специальность «Экономика» в Одесском национальном морском университете, вы получили шанс на успех и благополучие!

Геврек Юлия

студентка 1 курса магистратуры специальности «Экономика», 34 года

Почему я выбрала экономическую специальность?

Я окончила эксплуатационный факультет ОНМУ по специальности «Организация перевозок и управление на водном транспорте» в 2008 году, получила диплом специалиста. После окончания у меня не было сомнений, что я продолжу свое образование в стенах родного университета. Вот только со второй специальностью на тот момент не было ясной картины и представления.

Волей судьбы я была погружена в мир экономики и финансов. Проработав в этой сфере более 10 лет, не имея при этом высшего образования по данной специальности, я четко определила для себя необходимость поступать на экономику. С выбором вуза вопрос даже не стоял, а вот на выпускающей кафедре экономики и финансов в нём, меня ждал настоящий сюрприз.

Одесский водный дает уникальную возможность изучить широкий спектр экономических дисциплин в сочетании с морской спецификой. Полагаясь на собственный опыт, могу с уверенностью заявить, что каждый изучаемый предмет важен и значим. Это тот неоценимый багаж знаний, который вы будете использовать всю жизнь. Когда я стал руководителем, мне очень пригодились знания по экономике предприятия, экономике морского транспорта, бухгалтерскому учету и финансам. И конечно – английский язык, он необходим для работы в морских компаниях.

В первую очередь хочу отметить, что база знаний, которую дают преподаватели кафедры – просто фундаментальна, и ничем не уступает учебным программам, которые предлагают в специализированных экономических вузах страны. Меня очень порадовал учебный план, представленный выпускающей кафедрой. Вся программа магистратуры по экономике нацелена на то, чтобы сформировать понимание происходящих процессов, как в стране, так и в мире в целом, развить аналитическое мышление и способность критически оценивать различные проблемы и ситуации, научиться анализировать производственные и финансовые процессы на предприятиях, разрабатывать инвестиционные и другие проекты. Дисциплины «Экономическая диагностика», «Экономическая безопасность предприятия», «Международные стандарты финансовой отчетности» и другие дают необходимые навыки для работы экономиста. В любой сфере деятельности, владея такими навыками, мы обретаем несомненный ключ к успеху!

Кроме того, ОНМУ осуществляет подготовку магистров экономики с учетом особенностей работы предприятий морского транспорта, студенты ориентируются в специфике транспортного процесса, хорошо знают проблемы отрасли.

Абсолютно весь преподавательский состав находится в постоянном контакте со студентами, преподаватели открыты к общению и готовы не только преподнести информацию в лекционном материале, а и буквально «разложить по полочкам» и показать, как это работает на практике.

Обращение к абитуриентам

Всем абитуриентам советую поступать в ОНМУ и получить престижное экономическое образование, которое позволит построить успешную карьеру!

Беликова Ольга

студентка 3 курса бакалавриата по специальности «Экономика предприятия», 20 лет

Почему я выбрала экономическую специальность?

В первую очередь, хочу сказать, что учиться именно в ОНМУ я хотела еще с 7-го класса. Узнала о нашем университете от своего отца, который заканчивал его чуть более 20 лет назад. Со временем, когда уже близилось завершение обучения в школе, я стала более серьезно рассматривать данный вопрос: «Куда все-таки поступать? Где получить высшее образование? Какая специальность мне больше всего нравится?». Обдумывая и взвешивая все «за» и «против», я решила, что пойду на экономическую специальность. Но перспектива учить только одну экономику показалась мне немного скучной.

Поэтому я окончательно остановилась на выборе нашего университета, так как перспектива учить экономику морского транспорта мне показалась весьма интересной и перспективной в будущем, особенно в нашем городе.

На данный момент я прошла ровно половину обучения в университете, время летит стремительно и незаметно. Самыми запоминающимися я считаю дисциплины именно своего профиля, такие как экономика предприятия, основы транспортных систем, международная экономика, экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика, статистика, предпринимательство и другие.

На третьем курсе – практически все дисциплины экономические, и в каждой мы черпаем важную и интересную информацию. Я уверена в том, что если бы я изучала экономику в другом ВУЗе, мне не было бы так интересно, потому что морская специфика расширяет мой кругозор и возможности выбора будущей профессии. Именно экономист для морского транспорта всегда будет востребован в нашем городе. Наш университет дает нам хорошую базу и возможность получить знания, наша задача, как студентов, – серьезно подходить к учебе, а в дальнейшем, – к работе. На третьем курсе мы проходим практику, ее при желании, можно пройти как в портах, так и на других предприятиях нашего региона, по рекомендации преподавателей или по своему собственному выбору. Я также дополнительно прохожу стажировку в страховой компании на должности специалиста по работе с клиентами.

Обращение к абитуриентам

Абитуриентам могу посоветовать поступать в наш ВУЗ и желаю отличной сдачи ВНО! Очень тщательно нужно обдумать выбор профессии и специальности, ведь это Ваше будущее. На специальности «Экономика» учиться интересно, рекомендую всем, кто мечтает получить экономическое образование.

Морська освіта – це Ваш капітал!Випускова кафедра «Економіка і фінанси» готовить бакалаврів за спеціальністю 051 «Економіка» за двома спеціалізаціями: «Міжнародна економіка» или «Економіка підприємства»


Об'яви

Новини

Освітні портали

Наверх