​​

​​

18 августа 2021 г. состоялась встреча ректора ОНМУ профессора Сергея Васильевича Руденко с академиком Национальной академии правовых наук Украины, доктором юридических наук, профессором, первым заместителем Председателя Верховной Рады Украины, Русланом Алексеевичем Стефанчуком, о сотрудничестве между аппаратом Верховной Рады Украины и Одесским национальным морским университетом.

​​

​​

После встречи с Первым заместителем Председателя ВР Украины в Институте законодательства Верховной Рады Украины состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Институтом и Одесским национальным морским университетом.

Угода передбачає:

Залучення науково-педагогічних працівників правничих спеціальностей Одеського національного морського університету до розроблення наукових концепцій розвитку національного законодавства, проведення порівняльних досліджень законодавства України та законодавств іноземних держав та проблеми приведення національного законодавства у відповідність до нормам міжнародного права, проведення моніторингу ефективності чинного законодавства України та прогнозування наслідків його застосування.

Проходження навчальної, виробничої та переддипломної практик студентів ОНМУ спеціальності 081 "Право" з відповідним закріпленням за ними Призначати керівників від баз практики з числа кваліфікованих працівників відповідних підрозділів Інститута законодавства Верховної Ради України.

Здобувачі вищої освіти в ОНМУ отримали можливість користуватися матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання Програми практики тощо.

Сторони угоди братимуть участь в організації та проведенні спільних науково-практичних заходів з проблемних питань законодавства, його розвитку та вдосконалення, а також перспектив законодавчої діяльності.

Директор Інституту законодавства Ілона Куровська та ректор Одеського національного морського університету Сергій Руденко відзначили важливість взаємовигідного партнерства, спрямованого на забезпечення розвитку фундаментальних і прикладних досліджень законодавства України, а також підвищення потенціалу майбутніх фахівців, сприяння їхній практичній підготовці тощо.

​​

Go to top