Специальность: 073 Менеджмент

Область знаний: 07 Управление и администрирование

Образовательная программа:
Логистический менеджмент
Управление проектами

Формы обучения: очная и заочная

  Срок обучения:
 • 4 года на очной и заочной форме

Образовательная программа: Логистический менеджмент

Випускники о специальности

Катерина Грушевська, 30 років, випускниця 2009 р., брокер морського страхування компанії Proteus Risk Solutions (м. Антверпен, Бельгія)

Я закінчила ОНМУ за спеціальністю "Менеджмент" у 2009 р. Після захисту магістерської випускної роботи (який, до речі, відбувався англійською мовою, адже студенти мають право вибирати мову для захисту) я вступила до аспірантури ОНМУ і працювала асистентом на кафедрі "Менеджмент і маркетинг".

В даний час я знаходжусь в місті Антверпен. У вересні 2016 р. захистила дисертацію в університеті Антверпена. Тема мого дослідження пов'язана з транспортом і морською економікою. Зараз я вирішила зробити перерву в академічній діяльності і набути практичного досвіду в морському бізнесі. З січня 2017 р. працюю брокером морського страхування в Proteus Risk Solutions в Антверпені.

В ОНМУ існує якісна відмінність спеціальності "Менеджмент", яку я вважаю великою перевагою перед іншими університетами. Відмінність ця - вивчення транспортної галузі взагалі, а зокрема - морської галузі. Це дуже цікава область як для вивчення, так і для подальшої роботи і застосування своїх навичок на практиці. З великим багажем знань вам буде дійсно легше знайти роботу, наші студенти більш конкурентоспроможні на ринку праці, ніж інші випускники.

Андрій Черняк, 40 років, випускник 1999 р., заступник голови з особливих ситуацій та відновлення компанії BNP Paribas Group (м. Париж, Франція)

Після закінчення улюбленого Водного за спеціальністю "Менеджмент" в 1999 р. я продовжив навчання в аспірантурі Києво-Могилянської академії. Моя карєра розвивалася у фінансовій сфері, я працював аналітиком на фондовому ринку, інвестиційним менеджером у венчурному фонді. Весь цей час я продовжував навчатись, згодом став членом Міжнародної асоціації фінансових аналітиків.

Зараз я працюю в Парижі, в найбільшому банку Франції BNP Paribas Group, займаюсь розробкою стратегій з управління портфелем проблемних кредитів. В моїй роботі мені подобається те, що кожен новий проект не схожий на попередній і вимагає нетривіальних рішень. Географія моєї відповідальності в даний час розширилася до країн Східної Європи та Азії.

Майбутнім студентам бажаю навчитися застосовувати отримані знання на практиці, перетворювати їх в прибуток для себе і своєї компанії. Ефективно використовуйте свої таланти та креативність, щоб створювати цінності, які будуть жити вічно! Підкоряйте вершини, які на перший погляд виглядають недосяжними!

Артур Гущак, студент 4 курсу спеціальності "Менеджмент"

Я вчусь в ОНМУ на 4 курсі за спеціальністю "Менеджмент". Моя спеціальність орієнтована на специфіку роботи порту і морський галузі в цілому, дає можливість майбутнім випускникам розраховувати на гідну роботу і застосувати свої знання на практиці, оскільки очевидно, що порт і місто розвиваються разом, і у вас завжди буде шанс знайти справу до душі і стати членом багатотисячного колективу працівників морського транспорту!

Наш Водний - це одна велика і дружна сім'я, команда талановитих і креативних викладачів, які працюють разом для єдиної мети - виховати і виростити з нас справжніх фахівців своєї справи.

Моє прагнення – стати менеджером в галузі морського транспорту, адже менеджер – це капітан підприємства в бурхливих хвилях ринкової стихії!

Менеджер является должностным лицом и входит в средний и высший руководящий состав предприятия. Основная функция менеджеров - управление, включая процесс планирования, организации, мотивации и контроля.

Профессиональная деятельность менеджера заключается в проектировании и совершенствовании системы управления предприятием, его организационной структуры, внедрении стандартов качества и информационных технологий, реализации общих функций управления, принятии стратегических и тактических решений в соответствии с занимаемой должностью.

Основные дисциплины:

 • Маркетинг
 • Логистика
 • Менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Операционный менеджмент
 • Логистический менеджмент
 • Предпринимательство
 • Управление конкурентоспособностью
 • Управление инновациями
 • Инвестиционный менеджмент
 • Корпоративное управление
 • Экономика и финансы предприятия и другие.

Выпускники данной специальности могут работать:

 • в качестве руководителей, администраторов, менеджеров в морских и речных портах; в судоходных компаниях; в агентских и фрахтово-брокерских компаниях; в логистических и транспортно-экспедиторских компаниях; в крюинговых компаниях; в лизинговых компаниях; в страховых компаниях; в научно-исследовательских организациях; в туристических компаниях; на судоремонтных и судостроительных предприятиях; в органах государственной таможенной службы Украины;
 • на предприятиях морского транспорта на должностях крюинг-менеджера, сейлз-менеджера, менеджера по логистике, менеджера по управлению качеством, управлению рисками и тому подобное;
 • на должностях в аппарате управления предприятий и организаций морского транспорта и других отраслей народного хозяйства, сферы туристических услуг, в финансовых учреждениях, в консультационных центрах, инновационных структурах центральных государственных и региональных органов управления.

Студенты специальности «Менеджмент организаций и администрирование (по видам экономической деятельности)» имеют возможность продолжить обучение в университете Южного Миссури (США) (по программе этого университета) и получить сертификат, который дает право на трудоустройство в США.

Образовательная программа: Управление проектами

  В современном мире, проектное управление стало неотъемлемой частью любого успешного предприятия. Целью образовательной программы «Управление проектами» является подготовка поколения высококвалифицированных менеджеров, отвечающих динамично изменяющимся требованиям на современном рынке труда, а именно:
 • Специалистов, владеющих современными знаниями, умениями и навыками в области менеджмента организаций, отвечающими международному уровню профессионального образования;
 • Управленцев для практической деятельности владеющих современными методиками эффективного управления организациями, подразделениями, группами сотрудников, проектами;
 • Менеджеров, способных осуществлять управление проектами на всех стадиях их реализации, принимать эффективные и своевременные управленческие решения, инициировать и интегрировать инновационные процессы, осуществлять комплексное планирование проектов с целью достижения устойчивого развития компании.

  Объекты профессиональной деятельности выпускника:

 • предприятия любых форм собственности, сфер и отраслей производства;
 • компании, специализирующиеся на профессиональном управлении проектами в морском бизнесе (управляющие компании);
 • отделы проектного управления логистикой и цепями поставок;
 • экспертно-аналитические отделы и службы управления проектами, а также отделы организации конкурсов и тендеров;
 • инвестиционно-строительные компании и организации, занимающиеся развитием объектов недвижимости;
 • предпринимательская деятельность по созданию и развитию малого бизнеса.

  Основные дисциплины, которые изучают студенты уровня бакалавр:

 • Основы менеджмента и управления проектами и программами
 • Проектный анализ
 • Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия
 • Микроэкономика
 • Логистика
 • Психология личности
 • Социальные проекты
 • Графический дизайн проектов
 • Управление ІТ- проектами
 • Интернет предпринимательство
 • Охрана интеллектуальной собственности
 • Теория и практика принятия управленческих решений
 • Организация производства
 • Предпринимательство
 • Проекты развития предприятий транспортного комплекса
 • Современные методы и технологии в экономике и менеджменте

  Навыки и умения, полученные в ходе обучения:

 • умение определять и описывать характеристики организации;
 • умение определять перспективы развития организации;
 • владение основными методами и инструментами менеджмента;
 • владение методами управления проектами;
 • умение работать в команде и налаживать межличностное взаимодействие при решении профессиональных заданий;
 • умение формировать и демонстрировать лидерские качества;
 • умение анализировать риски и конкурентную среду;
 • навыки в разработке и реализации маркетинговой стратегии;
 • владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении;
 • владение современными технологиями управления персоналом;
 • понимание современной системы управления качеством;
 • умение эффективно использовать информационные системы и взаимодействовать со службами информационных технологий.

Продолжить обучение по специальности 073 «Менеджмент» можно в магистратуре по специализациям: «Управление проектами», «Морская логистика», «Бизнес- администрирование».

Видео-презентация специальности 073 Менеджмент (Управление проектами)

Учебно-научный институт морского бизнеса

меню
Go to top