Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Освітні рівні: бакалавр, магістр

Освітня програма: Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики

Освітня програма на магістерському рівні: «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики»

Форми навчання: очна та заочна.

  Термін навчання:
 • для бакалаврів – 4 роки на очній і заочній формі;
 • для магістрів – 1 рік і 4 місяця на очній і заочній формах навчання;
  Основні дисципліни рівня "бакалавр":
 • Автоматизовані гребні електричні установки
 • Силова електроніка та перетворювальна техніка
 • Суднове високовольтне електрообладнання
 • Суднові автоматизовані електроприводи
  Основні дисципліни рівня "магістр":
 • Суднові мікропроцесорні системи
 • Експлуатація суднових електромеханічних установок і систем несення безпечної вахти
 • Автоматизовані електроприводи спеціалізованих суднових установок
 • Комплексна автоматизація суднових технічних засобів
 • Комбіновані електроенергетичні комплекси

Професії: старший електромеханік, другий електромеханік, електромеханік.

Крюїнгові та судноходні компанії, де працюють випускники: MSC Crewing Services, Marlow Navigation Ukraine, V.Ships, Anglo-Eastern Ukraine, Columbia Shipmanagement Ukraine Limited, CMA CGM group, Eastern Pacific Shipping, Альфа Навігейшн та ін.

Оголошення

Новини

Гід-схема

Періодичні видання ОНМУ

Наверх

background