• Call-center
 • Курси української
 • Підготовчі курси В ОНМУ
 • Наші випускники про нас
  Наші випускники про нас
 • Факультет воднотранспортних і шельфових споруд
  Факультет воднотранспортних і шельфових споруд
 • Факультет суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки
  Факультет суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки
 • Навчально-науковий інститут морського флоту
  Інститут морського флоту
 • Факультет портового інжиніринга
  Факультет портового інжиніринга
 • Навчально-науковий інститут морського бізнесу
  Інститут морського бізнесу
 • Навчально-науковий морський гуманітарний інститут
  Морський гуманітарний інститут
 • Факультет по роботі з іноземними студентами
  Факультет по роботі з іноземними студентами
 • 2-D program

Спеціалізація: Підйомно-транспортні машини

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Освітній рівень: PhD

Форми навчання: очна та заочна

Термін навчання: 4 роки на очній і заочній формах навчання

Освітньо-професійна програма

Об'яви

Новини

Гід-схема

Періодичні видання ОНМУ

Наверх