Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Освітній рівень: PhD

Форми навчання: очна та заочна

Термін навчання: 4 роки на очній і заочній формах навчання

Освітньо-професійна програма

Оголошення

Новини

Гід-схема

Періодичні видання ОНМУ

Наверх

background