Спеціальність: 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

Галузь знань: 27 Транспорт

Освітній рівень: PhD

Форми навчання: очна та заочна.

    Термін навчання:
  • 4 роки на очній і заочній формі

Освітньо-професійна програма

Оголошення

Новини

Гід-схема

Періодичні видання ОНМУ

Наверх

background