16 ЛЮТОГО 2022 РОКУ
НОВЕ СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
«ДЕНЬ ЄДНАННЯ»
КАФЕДРОЮ ЦИВІЛЬНОГО І ТРУДОВОГО ПРАВА
ПРОВЕДЕНИЙ
Марафон «День Єднання»,

Детальніше...

16 лютого 2022 року проголошено Днем єднання українців для "посилення консолідації" українців, зміцнення їхньої стійкості на тлі зростання гібридних загроз, пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.

Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів.

І. Франко

09 ЛЮТОГО 2022 РОКУ
КАФЕДРОЮ ЦИВІЛЬНОГО І ТРУДОВОГО ПРАВА
БУЛА ПРОВЕДЕНА БІНАРНА ЛЕКЦІЯ
З ДИСЦИПЛІНИ: Цивільний процес
ЗА ТЕМОЮ: Доказування та докази в цивільному процесі
Лекторка: к.ю.н, доцентка, доцентка кафедри цивільного і трудового права
О.М. Борщевська
Запрошений практичний фахівець:
адвокатка Салманова-Похила Фатіма Абдурахманівна (випускниця Одеського національного морського університету, спеціальність «ПРАВО»)

Лекція проходила за тематикою та планом передбаченими робочою програмою та методичними вказівками з дисципліни. А саме:

1. Поняття судового пізнання та судового доказування
2. Характер доказування у сучасному цивільному процесі України та роль суду в ньому.
3. Суб’єкти доказування, їхні права та обов’язки з доказування. Підстави звільнення від доказування. 4. Стадії процесу доказування.
5. Предмет доказування.
6. Обставини, що не підлягають доказуванню. 7. Забезпечення доказів.
8. Докази у цивільному процесі. Класифікація (види) доказів.
9. Належність і допустимість доказів у цивільному процесі.
10. Достовірність і достатність доказів.
11. Засоби доказування: поняття і види. Характеристика засобів доказування.

Лекторка О.М. Борщевська на лекції окреслила коло теоретичних питань, які мали розглядати на лекції, визначила особливості доказів та доказування саме в цивільному процесі. Розкрила за допомогою презентації теоретичні питання, на яких базується практичне застосування доказів та стратегії доказування в цивільному процесі.

Адвокатка Фатіма Абдурахманівна з’ясувала для студентів ті практичні особливості, які мають місце в судових засіданнях в процесі доказування. Навела цікаві приклади доказів, які власне використовувала в судових засіданнях для успішного розгляду судової справи. Зауважила на те, що саме майстерність і тактика надання доказів є запорукою успішного розгляду справи для встановлення істини в суді та винесення законного, справедливого й обґрунтованого судового рішення.

Дякуємо Фатімі Абдурахманівні за цікаву співпрацю на бінарній лекції з дисципліни «Цивільний процес»!

9 лютого 2022 відбулася бінарна лекція, яку спільно провели П'ятий апеляційний адміністративний суд та викладач кафедри КАП проф. ОНМУ Василь Стовпець, в рамках однієї з тем навчальної дисципліни "Загальне та спеціальне діловодство", для здобувачів вищої освіти (бакалаврського рівня) за спеціальністю 081 "Право".

Детальніше...

Однією зі складових забезпечення якості вищої освіти безсумнівно є поширення академічних зв’язків з питань реалізації освітніх програм та вдосконалення освітньої діяльності.

В Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулася робоча зустріч з питань реалізації освітніх програм та вдосконалення освітньої діяльності.

Детальніше...

Сторінка 9 із 94

Наверх