На підставі Наказу МОН № 1188 від 24.09.2020 р. журнал «Розвиток транспорту» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») за спеціальностями: 051 – Економіка, 073 – Менеджмент, 133 – Галузеве машинобудування, 271 – Річковий та морський транспорт, 275 – Транспортні технології (за видами).

Запрошує до співпраці студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів, молодих фахівців, викладачів, науковців та інших зацікавлених осіб.

Більш детальна інформація

Наверх

background