​​

​​

27 квітня 2021 року на кафедрі цивільного і трудового права в рамках секції «Правознавство» відбулося засідання підсекції «Сучасні проблеми приватно-правових галузей права в Україні». На конференцію були представлені доповіді студентів спеціальності «Право» різних курсів бакалаврату та магістри, яких підготували члени професорсько-викладацького складу кафедри к.ю.н. доцент Г.Й. Пузанова, к.ю.н. доцент О.М. Борщевська, ст. викладач О.М. Іванова.

​​

Студенти різнопланово підійшли до обрання тематики своїх доповідей, оскільки на кафедрі викладається великий спектр дисциплін, які визначають провідну роль правової науки в рамках приватно-правових дисциплін, акцентуючи увагу на правовому регулюванні морегосподарьского комплексу в рамках навчально-наукової спрямованості навчального закладу.

​​

За результатами проведення засідання підсекції «Сучасні проблеми приватно-правових галузей права в Україні» вирішено найкращі тези доповідей студентів надати до оргкомітету 74-ї студентської науково-технічної конференції» для опублікування у збірнику тез.

Програма заходу

Наверх

background