​​

​​

​​

В Одеському національному морському університеті з 14 по 16.05.21 г. успішно, на високому науково-педагогічному рівні, пройшла міжнародна наукова конференція.

  Відкрили конференцію і звернулися з привітальними словами до учасників конференції:
 • ректор ОНМУ д. т. н., проф. С. В. Руденко;
 • проректор ОНМУ з наукової роботи, к. т. н., доц. О.О. Немчук;
 • директор ННМГІ к. е. н., доц. В. П. Самойловська;
 • заступник директора ННМГІ к. і. н., ст. викл. О.В. Осипенко;
 • завідувач кафедри Практичної психології, д. психол. н., проф. Шевченко Р. П.
  Основними цілями конференції були:
 • інтеграція сучасних наукових знань в області психології і успішних ефективних практик;
 • обговорення на високому науково-професійному рівні фундаментальних і прикладних проблем психології та інновацій в умовах сучасного суспільства;
 • залучити студентів ННМГІ до наукової діяльності, провести апробацію, випускних кваліфікаційних робіт;
 • впровадження наукових результатів конференції в навчальний процес.
  З основними доповідями, присвяченими актуальним проблемам психології, на пленарному засіданні виступили:
 • д. психол. н., проф., зав. каф. Практичної психології ОНМУ Шевченко Р.П .;
 • д.м.н., доц .каф. психіатріі, наркології та медичної психології ГУМФ ім. Миколу Тестеміціану (Республіка Молдова) Кереушу Г.Ф.
  При активній підтримці НІС університету і адміністрації ННГМУ основна робота конференції була представлена в п'яти тематичних секціях:
 1. Інноваційні підходи до теоретико методологічних проблем в сучасній психології. Керівник секції Пахмурний В.А. к. мед. н., доцент кафедри ПП;
 2. Емпіричні розробки в сфері життєдіяльності людини в сучасному соціумі. Керівник секції к. психол. н., доцент кафедри ПП Бондаревич С. М.
 3. Інноваційний потенціал особистості в умовах трансформації суспільства. Керівник секції д.ф.н., ст. викладач кафедри ПП Рубский В.Н.
 4. Соціально-психологічні проблеми сучасного суспільства. Керівник секції к. психол. н., доц. кафедри ПП Чумаєва Ю.В.
 5. Теоретико-методологічні дослідження особистості в різних сферах діяльності. Керівник секцій к. психол. н., доц. кафедри ПП Кернас А. В.
  На конференції були представлені розширені доповіді:
 • «Зміни в сучасному університеті: сьогодні і тенденції розвитку» провела ст. викл. каф. ПП Бондарчук В. Б.,
 • Метод огляд «Макро і мікро соціум як стресогенні фактори в поводженні суб'єкта» провів д. психол.н., доц. каф. ПП Тепляков М.М.
  В рамках наукової конференції були представлені майстер класи:
 • «Сучасна психологічна допомога в просторі інформаційного стресу» провела к. психол. н., доц. каф. психотерапії ХМАПО МОЗ України Алієва Т. А.
 • «Онлайн - ресурси для надання психологічної допомоги» провела ст. викл. каф. ПП Малиш В.Є.
 • «Можливості первинної психіатричної діагностики в рамках психологічного консультування» провів к. мед. н., доц. каф. ПП Пахмурний В. А.
  Так само в рамках проведення конференції відбулися віртуальні екскурси:
 • Віртуальний тур «Знайомство з ОНМУ» провів к .і. н., заст. директора ННМГІ ОНМУ Осипенко О. В.
 • Віртуальний тур екскурс «Чорнобиль катастрофа: історія, наслідки, пам'ять поколінь» провів к. психол. н., доц. каф. ПП Кернас А. В.

Підводячи підсумки роботи секцій, варто відзначити конструктивне і цікаве обговорення всіх доповідей, обмін науковими напрацюваннями та досвідом усіх учасників конференції.

Доповіді, в кожній з п'яти секцій, викликали великий інтерес і жваві дискусії, в результаті чого надійшли пропозиції розширити спектр наукових заходів і частіше проводити навчальні семінари, тренінги, круглі столи та майстер класи з актуальних питань психології.

У роботі наукової конференції взяли активну участь і виступили з доповідями 89 доповідачів, які представляють різні наукові та навчальні заклади з них 18 доповідачів представляли іноземні європейські та азіатські організації.

Від імені та за дорученням студентів ННМГІ, зі словами подяки, виступила студентка каф. ПП Коваленко Надія, за надану можливість участі в міжнародній конференції і набуття досвіду і знань від провідних фахівців в області психології.

Модератором конференції ст. викладачем кафедри. ПП В.Є. Малиш в синхронному ОН ЛАЙН режимі проведена успішна робота всіх секцій конференції.

II Міжнародна науково-практична конференція, як соціальний захід, мала великий успіх і викликала жвавий відгук, як в середовищі вчених і педагогів багатьох ВНЗ, так і в різнобічних засобах масової інформації.

​​

​​

​​

За підсумками роботи конференції буде виданий Збірник наукових праць конференції з присвоєнням йому ISBN и DOI.

Відповідальний за інформаційні листи і звіт по конференції, відповідальний за наукову роботу кафедри Практичної психології, доц. каф., к психол.н., магістр права Кернас А. В.

Інформаційний лист

Наверх