​​

​​

До 70 - річчя з дня народження Директора НДІ фундаментальних і прикладних досліджень Одеського національного морського університету доктора технічних наук, професора Єгупова Костянтина Вячеславовича

6 вересня 2021 року виповнюється 70 років доктору технічних наук, професору, члену-кореспонденту Транспортної Академії і Академії будівництва України, віцепрезиденту Асоціації Українського сейсмостійкого будівництва

Єгупову Костянтину Вячеславовичу

Єгупов К. В. народився 6 вересня 1951 року в м. Одесі в сім'ї ученого.

Свою трудову діяльність розпочав в 1969 р. поступивши на роботу в Управління Антарктичного китобійного і океанічного риболовецького флоту. Працював матросом, а потім мотористом змінної команди на рибоморозильних траулерах типу "Атлантик". У 1969 році поступив на заочне відділення судномеханічного факультету Одеського вищого інженерно-морського училища. У 1972 році перевівся в Одеський інститут інженерів морського флоту, який закінчив в 1976 році за спеціальністю "Гідротехнічне будівництво водних шляхів і портів". Після закінчення інституту йому була присвоєна кваліфікація «інженера-гідротехніка» з правом виробництва загальнобудівельних робіт. З 1972 по 1975 рік працював в інституті "ЧорноморНДІпроект" інженером відділу механізації інженерно-технічних розрахунків.

Впродовж 30 років Єгупов К.В. (з 1975 по 2005 рік) працював в Одеському інституті інженерів морського флоту на посаді молодшого наукового співробітника, асистента, доцента.

Зимою 1980 р. поступив в стаціонарну аспірантуру за спеціальністю "Будівельна механіка", яку закінчив у 1982 р. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.03 "Будівельна механіка" в Московському інституті інженерів залізничного транспорту.

Обраний за конкурсом завідувачем кафедрою "Енергетичне і водогосподарське будівництво" в ОДАБА у 2005 році.

Одеська школа сейсмостійкого будівництва була створена його батьком – професором Єгуповым В.К. за роки його роботи в Одеському інженерно будівельному інституті (ОІБІ) з 1958 по 1968 роки. Після його виходу з ОІБІ, роботи були продовжені в науково-дослідному інститут будівельних конструкцій (м. Київ), а потім в Одеському інституті інженерів морського флоту (ОИИМФ/ОНМУ).

У 2005 році Єгупов К.В був запрошений в Одеську академію будівництва і архітектури на посаду завідувача кафедрою. З 2015 р. почав працювати в ОНМУ на посаді директора науково-дослідницького інституту фундаментальних і прикладних досліджень, де були продовжені роботи в галузі сейсмостійкого будівництва.

30 жовтня 2012 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі і споруди. У травні 2013 року йому присвоєно звання професора по кафедрі Енергетичного і водогосподарського будівництва.

При його активній участі, для вирішення проблем зниження сейсмічного ризику, в 2000 р. створена громадська організація "Асоціація українського сейсмостійкого будівництва" (АУСБ). У 2004 році вона була прийнята в Європейську асоціацію сейсмостійкого будівництва, а в 2008 в Міжнародну асоціацію сейсмостійкого будівництва.

Єгупов К.В. (2006 – 2016 рр.) став безпосереднім учасником створення комплексної лабораторії сейсмостійкості і надійності будівель і споруд (ОДАБА, НДІБК) і її науковим керівником. У завдання лабораторії, входило широке коло питань, пов'язаних із забезпеченням сейсмостійкості і надійності будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах будівництва в Одеському регіоні.

На основі наукових напрацювань Єгупова К.В. налагоджена тісна співпраця з великими будівельними організаціями Одеси і України: ТОВ "СТІКОН", ТОВ ЧП ВКФ Мікромегас, ТОВ "ХАНБЕР", ТОВ "АКВАРЕЛІ" ТОВ СК Одесжилстрой, ТОВ Гражданпроект, ТОВ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД", ТОВ "ЗАРС", КП Будова, ТОВ "ЕПІЦЕНТР До", ТОВ "ТІС-РУДА" Державне підприємство "Державний науково дослідницький інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК), Державне підприємство "Державний проектно-вишукувальний і науково дослідницький інститут морського транспорту "ЧорноморНДІпроект" та ін.

Для вивчення рівня сейсмічної небезпеки в Одеському регіоні і уточнення впливу місцевих ґрунтових умов на величину сейсмічних впливів Академією будівництва і архітектури (ОДАБА) та Інститутом геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, при активній участі К.В.Єгупова, в 2008 р. створена перша сейсмостанція в м. Одесі і розпочато роботи з сейсмічного мікрорайонування. Нині ці роботи проведені на 185 об‘єктах.

Традиції сім'ї продовжує представник третього покоління Єгупов Вячеслав Костянтинович, кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України.

Роботи Єгупова В.К., присвячені вдосконаленню сучасних стандартних і розвитку інноваційних підходів до науково-обґрунтованого визначення кількісних параметрів сейсмічної небезпеки, що характеризують конкретний будівельний або експлуатаційний майданчик.

Уперше в Україні сформована база цифрових сейсмологічних записів різних по силі інтенсивності сейсмічних подій, зареєстрованих безпосередньо в Одесі і на території України.

Єгупов К.В. брав активну участь в розробці Національних будівельних норм України: ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво в сейсмічних районах України", 2006; ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будівлі. Реконструкція і капітальний ремонт",2009; ДБН В.2.4-3:2010 "Гідротехнічні споруди. Основні положення", 2010; ДБН В.1.1-24:2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування", 2010; ДСТУ-Б-В.1.1-28:2010 "Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожеж. «Шкала сейсмічної інтенсивності", 2010.

Член-кореспондент Транспортної Академії і Академії Будівництва України. Член Комісії з інженерного захисту від природних і техногенних катастроф і сейсмостійкого будівництва при Міжурядовій Раді із співпраці у будівельній діяльності. Заступник керівника Одеського відділення Всеукраїнської громадської організації "Асоціація експертів будівельної галузі". Член спеціалізованої вченої ради Д 41.060.01 Одеського національного морського університету.

Йому належать понад 146 наукових робіт опублікованих у вітчизняних і зарубіжних престижних виданнях, у тому числі він є співавтором трьох монографій:

Єгупов В.К.,Єгупов К.В., Лукаш Э.П. Практичні методи розрахунку будівель на сейсмостійкість. - Київ.: Будівельник, 1982. - 232 с.

Дорофеев В.С., Егупов К.В., Мурашко А.В. Оперативная методика определения динамических характеристик многоэтажных зданий с железобетонным безригельным каркасом. - Одесса – 2016.- 167 с.

Дорофєєв В. С. Методи оцінки сейсмостійкості будівель і споруд / Дорофєєв В. С., Єгупов К.В, Єгупов В.К. - Одеса: ОНМУ, 2019. - 164 с.

Важливим вкладом в науку про сейсмостійке будівництво є роботи Костянтина Вячеславовича Єгупова з урахуванням: просторової взаємодії споруд з основою та впливу нерівномірного поля коливань грунту. Результати цих досліджень доведені до програмного застосування і включені в нормативні документи України.

Вітання і поздоровлення можна направляти за адресою:

Одеський національний морський університет

Вул. Мечникова,

34, м. Одеса,

65029, Україна

Наверх

background