​​

​​

09 вересня 2021 року відбувся з’їзд юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, який було скликано за ініціативи Генерального прокурора України. Даний захід пройшов в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

​​

Від Одеського національного морського університету на з’їзд було делеговано завідувача кафедри «Цивільного та трудового права» ОНМУ, член-кореспондента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора Кузніченко Сергія Олександровича.

Головною метою з’їзду було призначення у відповідності до Закону України «Про прокуратуру» шляхом таємного голосування по два представники до складу Ради прокурорів України та відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження.

​​

Наверх