​​

​​

20 вересня 2021 року у центральному корпусі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого розпочав роботу V Харківський міжнародний юридичний форум (на фото: суддя Конституційного Суду України Городовенко Віктор Валентинович, завідувач кафедри «Цивільного та трудового права» ОНМУ, член-кореспондента НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Кузніченко Сергій Олександрович).

Від Одеського національного морського університету на форум було делеговано завідувача кафедри «Цивільного та трудового права» ОНМУ, член-кореспондента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора Кузніченко Сергія Олександровича.

Метою форуму є сприяння прозорого та відкритого діалогу з метою вироблення спільних підходів до вирішення актуальних юридичних проблем у контексті глобалізації та усунення правових бар'єрів світового сталого розвитку.

Даний захід став чудовою нагодою для обміну досвідом та ідеями, налагодження постійної взаємодії академічної спільноти та громадських об'єднань.

​​

​​

На фото: завідувач кафедри «Цивільного та трудового права» ОНМУ, член-кореспондента НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Кузніченко Сергій Олександрович та член-кореспондента НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Максимов Сергій Іванович)

Наверх

background