31 січня 2022 року о 10.00
завідувач кафедри цивільного і трудового права, к.ю.н, доцент
ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА КУЗНІЧЕНКО
провела
Бінарне лекційне заняття
з дисципліни «Конституційне право України»
за темою:
«Конституційне право – провідна галузь національного права, як юридична наука і навчальна дисципліна»
для студентів 1 курсу спеціальності «ПРАВО» 1-2 групи
Запрошений лектор: адвокат АФ «Алин и КО», к.ю.н. Віра Дмитріївна Шушулкова

Лекційне заняття проводилося на дистанційній платформі ZOOM в зв’язку з запровадженими в Одеській області карантинними обмеженнями через короновірусну хворобу.

31 січня 2022 року за планом передбаченим робочою програмою з навчальної дисципліни «Конституційне право України» були розглянуті наступні питання:

  1. Історичний аспект виникнення конституційного права.
  2. Поняття, предмет та метод конституційного права.
  3. Принципи та система конституційного права.
  4. Конституційне право як галузь юридичної науки.
  5. Місце конституційного права в національній системі права.
  6. Джерела конституційного права.
  7. Конституційно-правові норми: загальна характеристика.

Запрошений лектор адвокат АФ «Алин и КО», к.ю.н. В.Д. Шушулкова конструктивно та докладно розповіла про можливість застосування конституційних норм стосовно захисту прав і свобод людини і громадянина. Одним з найбільш ефективних додаткових інструментів захисту виступає адвокатський запит, з яким можна звернутися до органів державної влади і місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб для отримання інформації і копій документів.

На лекції студентам були роз’яснені особливості представництва фізичних осіб у судах та органах державної влади у разі порушення їх конституційних прав. Велику зацікавленість у студентів викликала інформація щодо представництва адвокатами органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах. Також на лекції розповіли про складнощі, які можуть виникнути під час надання адвокатами професійної допомоги іноземцям, особливо при отриманні громадянства України.

За 10 хвилин до кінця лекції адвокат В.Д. Шушулкова надала консультацію студентам за їх особистими питаннями та на прохання студентів дала згоду ще раз відвідати заняття у майбутньому.

Наверх

background