Маю приємність презентувати Вам – усім зацікавленим Історією Волелюбного Народу, який сьогодні протистоїть віковічному ворогові не тільки нашої землі, українцям, як нації в світовому обширі, а й принципам/нормам/катехізису Моралі, Людяності, Патріотизму, Волі, Віросповідності тощо, – всьому, що є ВЕЛИКОЮ ЦІННІСТЮ і НАДБАННЯМ людської Цивілізації!!!

Мені поталанило бути серед 100 відомих істориків України, зорганізованих у «боєздатну наукову роту» під керівництвом відповідального редактора наукового проекту, директора Інституту історії України Національної академії наук України акад. В. Смолія та заступника директора Г. Боряка задля написання колосальної за обсягом в 1526 стор. праці під назвою «ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками»(у 2-х книгах).

Науково-популярне видання у форматі уявного діалогу фахівців-істориків із читачами вийшло в світ за сприяння Фонду катедр Українознавства (США). Цей спільний труд науковців висвітлює широкий діапазон проблем з історії України від середньовічних часів до сучасності. Актуальні питання української минувшини репрезентуються у різноманітних контекстах кардинального перелому новітньої історії, пов’язаного з російсько-українською війною 2014–2022 рр.

На численних історичних сюжетах, проблемах і фактах показується вмотивованість сучасної війни, перебіг її гібридної фази, природа путінської Росії та її неоімперського проєкту, скерованого на підпорядкування пострадянського простору і його суцільну делімітацію.

Аналізується соціокультурне й посттоталітарне підґрунтя рашизму, котрий став визначальним чинником у повномасштабній військо-політичній агресії Росії проти незалежної України. Наголошується, що сучасна війна спрямована не тільки на знищення України як держави, а й руйнацію сучасного світового устрою.

Книги спрямовані на найширший читацький загал.

Запрошую усіх до ознайомлення

Щиро і з повагою до усіх небайдужих до нашої історії і сьогодення,
Микола МИХАЙЛУЦА,
доктор історичний наук, професор,
завідувач кафедри УЗІПтаМД,
«Відмінник освіти України»,
Почесний працівник Одеського національного морського університету»,
«Почесний краєзнавець України»,
Нагороджений медаллю «За збереження історії»

ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн. – Кн. 1 / Відп. ред. В. Смолій; Упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь. НАН України. Інститут історії України. – Київ: Інститут історії України, 2022. – 802 с.; іл.

Наверх

background