За останній час НТБ отримала нову літературу:
 1. Гудманян А.Г. Основи перекладознавства: навчальний посібник / А.Г. Гудманян, А.В. Сітко, Г.Г. Єнчева. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 352 с.
 2. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми : навчальний посібник / Карабан В.І. – Вид. 5-те, випр. – Вінниця : Нова книга, 2018. – 656 с.
 3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / І.В. Корунець. – 5-те вид., виправ. І допов. – Вінниця : Нова Книга, 2017 – 448 с.
 4. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійськуої мови і дискурсивний аналіз. Навчально-методичний посібник/ Єфімов Л.П., Ясинецька О.А. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 240 с.
 5. Черноватий Л.М. Переклад англомовної юридичної літератури : навчальний посібник / черноватий Л.М., Карабан В.І., Іванко Ю.П. – Вид. 4-те, випр. і доповн. – Вінниця : нова Книга, 2017. – 280 с.
 6. Черноватий Л.М., Карабан В.І., І.О. Пенькова Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США. Книга для викладача. – вінниця, Нова Книга, 2010.-144 с.
 7. Биконя О.П. Ділова англійська мова : Навчальний посібник. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 312 с.
 8. Корунець І.В. вступ до перекладознавства. Підручник. – Вінниця : Нова Книга, 2008 – 512 с.
 9. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської і української мов. Вінниця : Нова Книга, 2008 – 248 с.
 10. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову. Навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. Вінниця : Нова Книга, 2003. – 608 с.
 11. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія/ За заг. Ред.. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банана, О.Сосніна, П. Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Р. Андрюкайтене – Запоріжжя: ЗДІА, 2017. – 602 с.
 12. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Алфавітно-предметний покажчик. 4-е вид., доп. – К.: 2016 «Книжкова палата України». – 689 с.
 13. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2007-2011). 4-е вид., доп. – К.: 2016. «Книжкова палата України». – 528 с.
 14. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Таблиці. 4-е вид. доп. /За заг. ред. проф. М.І. Сенченка. – К.: 2016. «Кн. палата України». (Том 1- 504 с., том 2 - 505 с.).
 15. Капитанов В.П. Бизнес процессы в судоходной компании и процесс управления: Монография / В.П. Капитанов. – Одесса: Куприенко С.В., 2017. – 120 с.

У бібліотеці є музей рідкісної книги, до якого входять рідкісні видання починаючи з 18 століття. Це енциклопедії, атласи, карти, довідникова та навчальна література, підручники та інше. Книги були отримані в дар із домашньої бібліотеки професора Г.К. Суслова.

Університет

Menu

Вхід на сайт

Наверх

background