УДК 388.47:656.61(07)

ББК 65.9(37):39.4 Я 7

Матвієнко М.В., Наврозова Ю.О., Щербина В.В. Основи економіки морського транспорту: Навч. посібн. – Одеса: ОНМУ, 2010. – 400 с. doi 10.31375/966-7716-61-9-2019

У навчальному посібнику розглядаються питання, пов’язані з роллю морського транспорту в світовій економіці та транспортній системі, розкриваються особливості інтеграції підприємств морського транспорту, розглядаються основні проблеми управління, бюджетування та реформування морського транспорту, аналізуються структура та особливості основного, оборотного та людського капіталу підприємств морського транспорту. Розглянуто економічні показники роботи підприємств морського транспорту, процеси ціноутворення, оподаткування, інвестування та інноваційні процеси в судноплавстві, портовій та сервісній діяльності.

В основу посібника покладено програми курсів «Основи економіки морського транспорту», «Економіка транспорту», «Економіка і організація діяльності підприємств морського транспорту».

Навчальний посібник призначено для студентів факультетів економіки та управління, транспортних технологій та систем, юридичного та ін. Одеського національного морського університету, для студентів інших транспортних вузів, курсантів морських академій, аспірантів та фахівців в галузі морського транспорту.

Основи економіки морського транспорту

Наука

Menu
Наверх

background