УДК 338.488.2:640.4

Організація та моделювання процесів розвитку готельно-ресторанного бізнесу: Колективна монографія. Одеса: ОНМУ, 2019. 283 c. doi 10.31375/978-966-7716-86-8

У монографії досліджуються теоретичні та практичні аспекти готельно-ресторанного бізнесу, визначено напрямки удосконалення організації та моделювання процесів розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Особлива увага приділена специфіці готельно-ресторанного обслуговування на круїзних суднах.

призначена для фахівців і підприємців, що займаються проблемами готельно-ресторанного бізнесу, студентів, які навчаються за туристськими спеціальностями у вищих навчальних закладах, широкого кола читачів, які цікавляться проблемами і перспективами розвитку готельно-ресторанного бізнесу в туристичних регіонах, а також особливостями готельно-ресторанного обслуговування на круїзних суднах.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Наука

Menu
Наверх