УДК 338.46

Гребенник Н.Г., Пустовіт О.Г. Консалтинг: Навчальний посібник. Одеса: ОНМУ, 2022. 185 с. (укр. мов.) DOI 10.31375/978-966-7716-88-2

Навчальний посібник «Консалтинг» розроблений кандидатом економічних наук, доцентом кафедри «Підприємництво та туризм» Одеського національного морського університету Гребенник Наталею Григорівною та старшим викладачем тієї ж кафедри Пустовіт Оленою Георгіївною.

Посібник містить пояснення основних термінів та дослідження основних процесів, які відбуваються в підприємницькому середовищі в сфері консалтингу.

В посібнику ретельно описаний процес становлення та розвитку світового ринку консалтингових послуг, розглянутий консалтинг як елемент інфраструктури професійної підтримки бізнесу, відображена класифікація консалтингових послуг в підприємницькій діяльності, досліджені особливості професійної діяльності консультантів, описаний консалтинговий процес, розглянуті базові поняття поведінки та комунікації в консалтингу, розкрити методи аналізу і вирішення проблем у консалтингу, описаний маркетинг консалтингових послуг, зазначений вплив малих консалтингових компанії на ринок послуг та вказані підходи до оцінки результативності та ефективності консультування.

Навчальний посібник рекомендований для вивчення дисципліни «Консалтинг» для студентів гуманітарних та технічних спеціальностей вищих закладів освіти України.

Консалтинг

Наука

Menu
Наверх

background