27 квітня 2016 р. в ОНМУ відбулася V всеукраїнська науково–практична конференція студентів та молодих вчених «Проблеми і перспективи розвитку транспорту» в рамках «ODESSA SMART FORUM»

Представлення Одеського національного морського університету на відкритті «ODESSA SMART FORUM»

Голова оргкомітету – Нємчук О.О. – проректор з наукової роботи ОНМУ

Заступник голови – Наврозова Ю.О. – доцент кафедри «Економіка підприємства і підприємництво на морському транспорті»

Секретар – Акімова Н.А. – диспетчер деканату факультету економіки та управління

Робота конференції організована за тематичними напрямками:

  • Економіка транспорту та зв’язку
  • Транспортні системи, внутрішні та міжнародні перевезення
  • Порти і термінали
  • Кораблебудування та водний транспорт
  • Механізація портів
  • Будівництво, реконструкція і технічна експлуатація гідротехнічних споруд
  • Маркетинг, транспортний менеджмент і логістика
  • Управління проектами та програмами на транспорті
  • Інноваційна діяльність та технології на транспорті
  • Сучасні інформаційні технології
  • Правове регулювання діяльності підприємств транспорту
  • Безпека мореплавства
  • Економіка туризму

Було розглянуто широке коло питань та результати науково-дослідної роботи обдарованої молоді наступних ВНЗ:

  • Донецького державного університету управління (м. Маріуполь);
  • Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;
  • Київської державної академії водного транспорту імені П.К. Сагайдачного;
  • Міжнародного гуманітарного університету;
  • Національного університету «Одеська юридична академія»;
  • Національного університету кораблебудування (Херсонська філія);
  • Одеської національної морської академії;
  • Дунайський інститут Національного університету;
  • Одеського національного економічного університету;
  • Одеського національного політехнічного університету;
  • Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Відеозвіт

Наука

Menu
Наверх