Базова організація:

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ОНМУ)

https://icstodua.wordpress.com/

вул. Мечникова, 34, м. Одеса, Україна, 65029

20 – 22 вересня 2017 р.

На конференцію запрошуються викладачі, аспіранти, співробітники ВНЗ та наукових організацій.

Метою конференції є обмін досвідом науково-практичних досліджень в: удосконалені інформаційно-ресурсного забезпечення освіти, науки, техніки та бізнесу; соціальної сфери, оптимізації і управлінні транспортними процесами і системами; комп’ютерних мережах, телекомунікаційних технологіях; управління захистом інформаційних систем; інформаційних інтелектуальних технологіях для автоматизованих системах обробки даних і управління; паралельних і розподілених технологіях обробки даних великого обсягу в інформаційних системах; інформаційних технологіях управління проектами; математичному моделюванні та оптимізації в інформаційних управляючих системах.

Матеріали наукових праць конференції будуть видані окремим збірником вигляді додатку до збірника наукових праць «Вісник Одеського національного морського університету», включеної до переліку наукових фахових видань України, з присвоєнням йому ISBN, УДК та ББК та розсилкою в найбільші вузи і науково технічні бібліотеки України та зарубіжжя.

Інформаційний лист.

Наука

Menu
Наверх

background