26 - 28 квітня 2017 р. в Одесі у Одеському національному морському університеті пройшла міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку транспорту і логістики» для учених та практиків. Організаторами конференції являються кафедра залізничного, автомобільного транспорту, підйомних та транспортних систем Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (СНУ ім. В. Даля) та кафедра морських перевезень Одеського національного морського університету (ОНМУ) за участю Латвійської морської академії (Латвія), Державної Вищої Технічно-Економічної школи ім. Броніслава Маркевича (Польща), Сілезького технічного університету(Польща), AGH UniversityofScienceandTechnology(Польща), Білоруського Національного технічного університету(Білорусь), Жилінського університету(Словаччина), Асоціації "Український логістичний альянс"(Україна).

На пленарному засіданні конференції були заслухані доповіді та презентації провідних фахівців залізничного, автомобільного і морського транспорту. З вітальний словом до делегатів конференції звернувся проректор з науки Одеського національного морського університетуНемчук О.О., який побажав учасникам конференції плідної, творчої та активної роботи на конференції.

Завідувач кафедри морських перевезень ОНМУ проф. Шибаєв О.Г.

Завідувач кафедри морських перевезень Одеського національного морського університету проф. Шибаєв О.Г. розповів про діяльність викладачів і співробітників кафедри в сфері науки та педагогіки, висловив сподівання на плідну співпрацю конференції. Олександр Григорович відмітив, що кафедра морських перевезень ОНМУ давно співпрацює з СНУ ім. Володимира Даля і сподівається, що сумісна конференція є тільки початком розвитку нових наукових досліджень у сфері взаємодії різних видів транспорту.

Завідувач кафедри залізничного, автомобільного транспорту, підйомних та транспортних систем СНУ ім. В. Даля проф. Горбунов М.І.

У презентації завідувача кафедри залізничного, автомобільного транспорту, підйомних і транспортних систем Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля проф. Горбунова М.І.були представлені основні наукові розробки кафедри пов'язані з удосконаленням основних вузлів і механізмів рухомого складу залізниць представлені нові візки локомотивів і вагонів, пісочний системи, розсувні колісні пари, принципово нові охолоджуючі пристрої і теплообмінне обладнання, вимірювальні комплекси і системи.

Acting rector Latvian Maritime Academy, (Латвія)

В доповіді ректора ЛатвійськоїМорскої Академії проф. AndrejsZvaigzneбув представлений серйозний, багатогранний огляд досліджень і проектів Морської Академії. Детально AndrejsZvaigzne розповів про вибір критеріїв для багатофункціонального спеціалізованого судна на базі SWATH платформи.

Голова секції «Автомобільний транспорт: проблеми та перспективи» проф. Кравченко О.П. (Житомирський державний технологічний університет) виступив з доповіддю щодо надійності автомобілів-тягачів європейських виробників.

Професор Кравченко О.П. (ЖДТУ)

Професор Державного економіко-технологічного університету транспорту Ткаченко В.П. підняв болючу для всіх освітян проблему якості підготовки фахівців з транспорту та питання проблем вищої школи. Його доповідь викликала безліч питань та коментарів.

Професор Державного економіко-технологічного університету транспорту Ткаченко В.П.

Від Асоціації "Український логістичний альянс" (Україна) виступила доц. Кічкіна О.І. (СНУ ім. В. Даля), яка розповіла про перспективи та можливості Асоціації "Український логістичний альянс", конкурси та стажування для студентської молоді, які проводять представники логістичних компаній.

Доцент СНУ ім. В. Даля Кічкіна О.І.
Пленарне засідання

В роботі конференції були представлені такі секції:

  1. Удосконалення транспортних технологій.
  2. Залізничний транспорт: проблеми та перспективи.
  3. Морський бізнес: проблеми та перспективи.
  4. Автомобільний транспорт: проблеми та перспективи.
  5. Технічне обладнання транспортних вузлів.
  6. Логістичне управління процесами та транспортно-складська логістика.
  7. Економіка і економічна безпека транспортних підприємств.
  8. Інформаційні технології в логістиці та транспортній галузі.
  9. Підготовка фахівців з транспорту: нові форми та методи навчання.
  10. Логістика міжнародних перевезень.

Засідання секцій відбувались 27-28 квітня. В секційній роботі прийняли участь науковці з дослідних організацій і ВНЗ України та зарубіжних країн, представники підприємств транспорту та бізнесу.

Доповіді учасників конференції надруковані у збірнику наукових праць за матеріалами VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспорту і логістики». Основні статті представлені у журналі «Вісник СНУ ім. В. Даля».

На заключному засіданні було запропоновано проект резолюції конференції, в якій висвітлено напрямки наукової співпраці у галузі транспорту і логістики, засвідчена відмінна організаційна підготовка конференції та пропозиції щодо роботи конференції у майбутньому.

Програма

Збірник праць

Наука

Menu
Наверх

background