12 травня 2017 р. в ОНМУ відбулася VІ всеукраїнська науково–практична конференція студентів та молодих вчених «Проблеми і перспективи розвитку транспорту».

На пленарном заседании конференции были заслушаны доклады и презентации ведущих специалистов железнодорожного, автомобильного и морского транспорта. С приветственный словом к делегатам конференции обратился проректор по науке Одесского национального морского университета Немчук А.О., который пожелал участникам конференции плодотворной, творческой и активной работы на конференции.

Голова оргкомітету – Нємчук О.О. – проректор з наукової роботи ОНМУ
Заступник голови – Наврозова Ю.О. – доцент кафедри «Підприємництво та економіко0математичне моделювання»

Робота конференції організована за тематичними напрямками:

 • Економіка транспорту та зв’язку.
 • Підприємницька діяльність на транспорті.
 • Транспортні системи, внутрішні та міжнародні перевезення.
 • Порти і термінали.
 • Кораблебудування та водний транспорт.
 • Механізація портів.
 • Будівництво, реконструкція і технічна експлуатація гідротехнічних споруд.
 • Маркетинг, транспортний менеджмент і логістика.
 • Управління проектами та програмами на транспорті.
 • Сучасні інформаційні технології.
 • Правове регулювання діяльності підприємств транспорту.
 • Безпека мореплавства.
 • Економіка та організація туризму.

Було розглянуто широке коло питань та результати науково-дослідної роботи обдарованої молоді наступних ВНЗ:

 • Одеського національного морського університету;
 • ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
 • Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;
 • Київської державної академії водного транспорту імені П.К. Сагайдачного;
 • Національного університету «Одеська морська академія»;
 • Національного університету «Одеська морська академія», Дунайський інститут Національного університету;
 • Одеського державного екологічного університету;
 • Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова;
 • Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова;
 • Российской академии народного хозяйства и государственной Службы при Президенте Российской Федерации;
 • Самарского государственного технического университета.

Тези доповідей

Наука

Menu
Наверх