26-27 травня 2023 року на базі Одеського національного морського університету проведена ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання психології в сучасному інноваційному просторі».

    Учасників конференції вітали організатори і гості, серед яких відомі учені провідних ВНЗ України і Європи:
  • Геннадій Кереушу, доктор медичних наук, доцент кафедри психічного здоров'я, медичної психології та психотерапії. Державний Університет Медицини та Фармації "Ніколае Тестеміцану", м. Кишинів, Республіка Молдова;
  • Лучія Савка, доктор, Інститут криміналістики і прикладної кримінології; Немес Мадока Нандор, UPS ”Ion Creangă”;
  • Ірина Савельєва, проректор з наукової роботи ОНМУ, доктор економічних наук, професор;
  • Микола Михайлуца, доктор історичних наук, професор, в. о. директора Навчально-наукового морського гуманітарного інституту (ННМГІ);
  • Росіна Шевченко, професор кафедри практичної психології, доктор психологічних наук, професор;
  • Олена Гогуленко, відповідальна за наукову роботу та міжнародну діяльність ННМГІ;
  • Юлія Чумаєва, т.в.о. завідувачки кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

Після закінчення пленарного засідання, учасники конференції продовжили плідну роботу в п'яти тематичних секціях конференції:

Секція № 1 ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ.

КЕРІВНИК: Бондаревич С.М. – к. психол. н., доц., доцент кафедри практичної психології ННМГІ Одеського національного морського університету (м. Одеса, Україна). СЕКРЕТАР: Діколь-Кобріна О.А. – старший викладач кафедри практичної психології ННМГІ Одеського національного морського університету (м. Одеса, Україна).

Секція № 2 ЕМПІРИЧНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ.

КЕРІВНИК: Чумаєва Ю.В. – к.психол.н., доцент кафедри практичної психології ННМГІ Одеського національного морського університету (м.Одеса, Україна). СЕКРЕТАР: Чендарогло Сергій – студент 4 курсу денного відділення, ННМГІ Одеського національного морського університету (м. Одеса, Україна).

Секція №3 ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН СОЦІУМУ

КЕРІВНИК: Кернас А.В. – к.психол.н., доцент кафедри практичної психології ННМГІ Одеського національного морського університету (м.Одеса, Україна). СЕКРЕТАР: Савчук Олександра – студентка 2 курсу денного відділення ННМГІ Одеського національного морського університету (м. Одеса, Україна).

Секція № 4 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ВІЙНИ: ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ

КЕРІВНИК: Рєпнова Т.П. – к. психол. н., доц., доцент кафедри практичної психології ННМГІ Одеського національного морського університету (м. Одеса, Україна). СЕКРЕТАР: Пахмурний В.А. – к. м. н., доцент кафедри практичної психології ННМГІ Одеського національного морського університету (м. Одеса, Україна).

Секція № 5 МІСЦЕ І РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА У РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ

КЕРІВНИК: Котляр Л.І. – к.психол.н., доц., доцент кафедри практичної психології ННМГІ Одеського національного морського університету (м. Одеса, Україна). СЕКРЕТАР: Мендело В.В. – асистент кафедри практичної психології ННМГІ Одеського національного морського університету (м. Одеса, Україна).

У науковій конференції взяли активну участь представники багатьох учбових закладів, у тому числі міжнародних. На конференцію було представлено 103 доповіді, більшість з яких були обговорені і схвалені учасниками конференції. У доповідях була висвітлена низка актуальних питань по конкретним психологічним проблемам і методам їх вирішення. Розглянуті і схвалені наукові дослідження, проведені учасниками конференцій. У широкому спектрі проблем розглянуті питання гармонійного розвитку особистості. Велика увага на конференції була приділена студентської науки. Доповіді по темі випускних кваліфікаційних робіт, надані студентами, успішно пройшли апробацію.

Студенти отримали неоцінний науково-практичний досвід, який їм згодиться при захисті дипломних робіт, а також в їх подальшій професійній діяльності. Окрім секційних засідань, учасники конференцій змогли брати участь в мастер-класах:
-«Психічна травма, просто про складне». Малиш В.Є., старший викладач кафедри практичної психології ОНМУ, психолог-психотерапевт, травматерапевт, представник Асоціації EMDRUkraine – фахового об’єднання із спеціалізованої травматерапії;
-«ІМЕРСИВНА ВИСТАВКА ТАРАСА ШЕВЧЕНКО. ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ» Презентація. Рєпнова Т.П. – к.психол.н., доцент кафедри практичної психології ННМГІ Одеського національного морського університету, голова громадської організації “Асоціація практикуючих психологів Одеської області” (м. Одеса, Україна); Кушнір Анна – студентка 1 курсу денного відділення ННМГІ Одеського національного морського університету (м. Одеса, Україна); котра мала велике виховне патріотичне значення для студентської молоді.

- «СТАНЬ ПІДЛІТКОМ!» Майстер-клас. Презентація нової методики роботи з батьками підлітків. Задорожна Наталя, студентка 1 курсу скороченої форми навчання ННМГІ Одеського національного морського університету (м. Одеса, Україна). Малиш В.Є. - старший викладач кафедри практичної психології ННМГІ Одеського національного морського університету (м. Одеса, Україна).
- ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ В ОДЕСІ. Віртуальний тур. Пахмурний В.А., к. мед. н., доцент кафедри практичної психології ОНМУ.
- «Українське народне фольклорне мистецтво». Презентація. Томак Катерина, студентка 4 курсу денного відділення ННМГІ Одеського національного морського університету (м.Одеса, Україна). Бондаревич С.М. – к. психол. н., доцент кафедри практичної психології ННМГІ Одеського національного морського університету (м. Одеса, Україна). котра мала велике виховне патріотичне значення для студентської молоді.

- Круглий стіл. Було підведено підсумки роботи конференції. Основні результати конференції буде впроваджено у навчальний процес, також вони увійдуть до звіту по Держ. бюджетної НДР кафедри Практичної психології.

Наукову конференцію в онлайн-режимі, за технічної підтримки студентів Сергія Чендорогло и Олександри Савчук, успішно провела доцент кафедри Практичній психології Котляр Л. І. За результатами конференції буде виданий Збірник наукових праць конференції, якому буде присвоєний інформаційний класифікаційний номер.

Охочі зможуть отримати сертифікат учасника конференції.

Наука

Menu
Наверх

background