Базова організація:

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ОНМУ)
https://icstodru.wordpress.com
вул. Мечникова, 34, м. Одеса, Україна, 65029
22 - 24 вересня 2015

На конференцію запрошуються викладачі, аспіранти, співробітники вузів і наукових організацій.

Метою конференції є обмін досвідом науково-практичних досліджень у: вдосконаленні інформаційно-ресурсного забезпечення освіти, науки, техніки, бізнесу, соціальної сфери; оптимізації і керуванні транспортними процесами і системами; комп'ютерних мережах, телекомунікаційних технологіях; управлінні захистом інформаційних систем; інформаційних інтелектуальних технологіях для автоматизованих систем обробки даних і управління; паралельних і розподілених технологіях обробки даних великого обсягу в інформаційних системах; інформаційних технологіях управління проектами; математичному моделюванні та оптимізації в інформаційних управляючих системах.

Матеріали наукових праць конференції будуть видані окремим збірником у вигляді додатку до збірника наукових праць «Вісник Одеського національного морського університету», включеної до переліку наукових видань ВАК України, з присвоєнням йому ISBN, УДК ​​та ББК, розсилкою в найбільші вузи і науково-технічні бібліотеки України та зарубіжжя.

Інформаційний лист

Наука

Menu
Наверх

background