1. Будівельні конструкції Мета навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» - навчити студентів засадам розрахунку та проектування конструкцій, що виконуються з найбільш…

 2. Технологія та організація будівництва Мета навчальної дисципліни «Технологія та організація будівництва» - ознайомити студентів з методами та засобами виконання основних будівельних…

 3. Сейсмостійкість споруд Мета навчальної дисципліни «Сейсмостійкість споруд» - формування у майбутніх фахівців знань про роботу елементів конструкцій під дією сейсмічних…

 4. Архітектура будівель і споруд Мета навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд» - ознайомити студентів з елементами будівель, теоретичними знаннями по дисципліні, які…

 5. Проектування у системі Autodesk Метою навчальної дисципліни «Проектування у системі Autodesk» - є формування базових навичок роботи на сучасному програмному забезпеченню за…

 6. Інженерна геологія й гідрологія Метою викладання дисципліни «Інженерна геологія і гідрогеологія» є підготовка майбутніх фахівців до постійного кваліфікованого вивчення поверхневої…

 7. Екологія портів і акваторій Мета навчальної дисципліни «Екологія портів і акваторій» є ознайомлення студентів з основними екологічними проблемами сучасності, із застережливою…

 8. Гідрологія й гідрометрія Мета навчальної дисципліни «Гідрологія і гідрометрія» - засвоєння необхідного матеріалу про сучасний стан основних питань гідрології річок та моря,…

 9. Інженерна геодезія (загальний курс) Метою викладання дисципліни «Інженерна геодезія» надання фундаментальних знань у галузі геодезії, вивчення основних прийомів та правил виконання…

 10. Будівельна техніка Мета навчальної дисципліни «Будівельна техніка» - формування у майбутніх фахівців знань про сучасні будівельні машини, обладнання та механізований…

 11. Гідравліка Мета навчальної дисципліни «Гідравліка» є засвоєння студентами законів технічної механіки рідини (гідравліки). Оволодіння практичними методами…

 12. Технічна механіка та гідравліка рідини Мета навчальної дисципліни «Технічна механіка та гідравліка рідини» є засвоєння студентами законів технічної механіки рідини (гідравліки), їх…

 13. Будівельне матеріалознавство Метою викладання дисципліни «Будівельне матеріалознавство» є підготовка фахівців, які володіють основами фізичних і механічних властивостей…

 14. Виробнича база будівництва Метою викладання дисципліни «Виробнича база будівництва» є підготовка фахівців, які знають основи технології та організації виробництва будівельних…

 15. Водопостачання і водовідведення Мета навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення» – ознайомити студентів з елементами водопроводу та каналізації, теоретичними знаннями з…

 16. Інженерні вишукування Метою викладання дисципліни «Інженерні вишукування» є підготовка майбутніх фахівців, які досконало знають методи та способи комплексного вивчення…

 17. Гідравліка та технічна механіка рідини і газу Мета навчальної дисципліни «Гідравліка та технічна механіка рідини і газу» є засвоєння студентами законів технічної механіки рідини (гідравліки), їх…

 18. Планування міст і транспорт Мета навчальної дисципліни «Планування міст та транспорт» – ознайомити студентів з елементами міста, теоретичними знаннями з дисциплін, які дають…

 19. Планування та інфраструктура міст Мета навчальної дисципліни «Планування та інфраструктура міст» – ознайомити студентів з елементами міста, теоретичними знаннями з дисциплін, які…

 20. Основи технології зведення споруд Мета навчальної дисципліни «Основи технології зведення споруд» - ознайомити студентів з методами та засобами виконання основних будівельних…

 21. Залізобетонні конструкції Мета навчальної дисципліни «Залізобетонні конструкції» - надати студентам необхідні знання з методів конструювання та розрахунку залізобетонних …

 22. Конструкції з композиційних будівельних матеріалів Мета навчальної дисципліни «Конструкції з композиційних будівельних матеріалів» - надати студентам необхідні знання з методів конструювання та…

 23. Система автоматизованого проектування в будівництві Метою навчальної дисципліни «Система автоматизованого проектування в будівництві» - є формування базових навичок роботи на сучасному програмному…

 24. Дослідження сейсмологічного впливу на ГТС Мета навчальної дисципліни «Дослідження сейсмічного впливу на ГТС» - формування у майбутніх фахівців знань про роботу елементів конструкцій під…

 25. Інформаційні технології у гідротехнічному будівництві

 26. Гідроекологічний моніторинг масивів поверхневих, підземних і прибережних вод

Наверх

background