Головною метою навчально-методичної діяльності кафедри є оптимізація та інтенсифікація навчального процесу, дослідження та реалізація сучасних концепцій навчання.

На сьогоднішній день кафедра активно працює в усіх напрямках навчально-методичної роботи. На кафедрі викладаються дисципліни фахових компетенцій спеціальностей 192 та 194, починаючи з першого курсу «Вступ до гідротехнічного будівництва» і далі в п’ятому, шостому семестрах «Гідроелектростанції», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Морські та річкові порти», «Морські канали».

Багато уваги викладачів кафедри приділяється вивченню дисциплін вільного вибору студента. Зокрема, «Механіка ґрунтів, основи та фундаменти», «Технологія будівництва воднотранспортних споруд», «Метрологія, стандартизація та основи наукових досліджень», «Шельфові і позапортові споруди», «Експлуатація та обстеження гідротехнічних споруд», «Офшорні та спеціальні гідротехнічні споруди».

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів як з повним (4 роки), так і скороченим терміном навчання (2 роки - після коледжів).

Склад навчально-методичної роботи кафедри передбачає розробку та поновлення варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій (спеціальність 194), бакалавра з будівництва та цивільної інженерії (спеціальність 192), бакалавра з архітектури та містобудування (спеціальність 191), а також магістра зі спеціалізації «Гідротехнічне будівництво» (спеціальність 194) , магістра зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою і вдосконаленням робочих навчальних програм з дисциплін кафедри, внесенням до них коректив відповідно до змін чинного законодавства та рекомендацій Міністерства освіти і науки України, впровадженням елементів дистанційного навчання, електронних варіантів навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни:
Методичне забезпечення

Викладачами кафедри розроблюються підручники, навчальні посібники, створюються методичні розробки лекцій та методичні вказівки для аудиторної і поза аудиторної роботи студентів. Лекції та практичні заняття проводяться із застосуванням сучасних технологій навчання та інноваційних підходів викладачами кафедри. Навчальні аудиторії оснащені аудіо та відео апаратурою.

Наверх

background