Наукові розробки кафедри використовувалися на машинобудівних підприємствах, судноремонтних заводах, у морських пароплавствах та науково-дослідних інститутах. Кафедра підготувала понад 20 кандидатів наук і 2 доктора наук. Викладачі кафедри беруть участь у багатьох наукових конференціях і симпозіумах, наполегливо працюють над підвищенням свого наукового і педагогічного рівня. На кафедрі згуртувався творчий колектив, спроможний дружньо і плідно працювати.

Основні наукові роботи, що віддзеркалюють роботу кафедри:

1. Небеснов В.И. Вопросы совместной работы двигателей, винтов и корпуса судна. – Л.: 1965. – 248 с.

2. Небеснов В.И. Динамика судовых комплексов. – Л.: Судостроение, 1967. – 296 с.

3. Небеснов В.И. Оптимальные режимы работы судовых комплексов. – М.: Транспорт, 1974. – 200 с.

4. Олейник Н.В., Скляр С.П. Ускоренные испытания на усталость. – К.: Наукова думка, 1985. – 304 с.

5. Олейник Н.В. Несущая способность элементов конструкций при циклическом нагружении. – К.: Наукова думка, 1986. – 240 с.

6. Кравцов Т.Г., Стальниченко О.И., Олейник Н.В. Восстановление деталей наплавкой и оценка их прочности. – К.: Вища школа, 1994. – 252 с.

7. Олійник М.В., Стальниченко О.І., Шемшур М.А. Визначення опору втомленості відновлених суднових деталей. – Одеса: Астропринт, 1998. – 176 с.

8. Олейник Н.В., Кибаков А.Г. Оперативная оценка сопротивления усталости материалов и деталей. – Одесса: Астропринт, 1998. – 143 с.

9. Олейник Н.В., Курочкин Л.Я. Сопротивление усталости стальных конструкций в морской воде. – Одесса: Астропринт, 1999. – 168 с.

10. Олейник Н.В. Высокопроизводительные испытания на усталость и оценка индивидуальных характеристик сопротивления усталости. – Одесса: Астропринт, 1999. – 184 с.

11. Олейник Н.В., Конопльов А.В., Кибаков А.Г. Методы ускоренного определения характеристик сопротивления усталости в практических приложениях. – Одесса: Астропринт, 2000. – 140 с.

12. Олейник Н.В., Степуренко Ю.В., Курочкин Л.Я. Сопротивление усталости конструкционных сталей в различных рабочих средах. – Одесса: Астропринт, 2000. – 280 с.

13. Олійник М.В., Севрюков В.В., Стальніченко О.І. Конструкційна міцність і відновлення деталей. – Одеса: Астропринт, 2000. – 192 с.

14. Сопротивление усталости стали в среде минеральных масел / Н.В.Олейник, Ю.В.Степуренко, В.В.Гриндула, Л.Я.Курочкин. – Одесса: Астропринт, 2001. – 180 с.

15. Теорія механізмів і машин: Навчальний посібник / В.І.Небеснов, М.Я.Савченко, Л.Я.Курочкин, Н.И.Коваленко. – Одеса: Астропринт, 2002. – 296 с.

16. Олейник Н.В., Немчук А.О. Вопросы ускоренной оценки сопротивления деталей усталости. – Одесса: Астропринт, 2003. – 264 с.

17. Олійник М.В., Конопльов А.В. Динаміка і міцність. – Одеса: ОНМУ, 2003. – 106 с.

18. Олійник М.В., Греченко П.І. Конструкційна міцність. – Одеса: ОНМУ, 2003. – 110 с.

19. Олійник М.В., Немчук О.О. Поодинокі аспекти втомного руйнування деталей. – Одеса: Астропринт, 2004. – 164 с.

20. Олійник М.В. Однозразкове дослідне оцінювання опору втомі деталей. – Одеса: Астропринт, 2005. – 160 с.

Наверх

background