Керівництво

Голова ради - Крижановська Ірина Петрівна;

Заступник Голови ради аспірантів, докторантів і молодих вчених - Бойчук Артем Сергійович;

Секретар ради аспірантів, докторантів і молодих вчених - Бреус Віталій Віталійович.

Контакти Ради аспірантів, докторантів і молодих вчених

Адреса: 65029, м. Одесса, вул. Мечнікова, 34, каб. 207 адм. корп., ОНМУ.

Телефон: + 38 (073) 01-10-071

Одеський національний морський університет є базовим навчальним закладом з проведення II туру Конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Суднобудування та водний транспорт» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 року No 1457).

Мета конкурсу - підготовка фахівців нової генерації європейського рівня, формування у них знань і умінь дослідницької діяльності, для яких установлення на професійну майстерність є пріоритетною стратегією їх життєдіяльності.

  Основними завданнями конкурсу є:
 • виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;
 • стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
 • популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;
 • залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до творчої роботи з обдарованою молоддю.

  Конкурс проводиться за наступними секціями:

 • «Суднові енергетичні установи»
 • «Електрообладнання та автоматика суден»
 • «Технічне обслуговування і ремонт суден»
 • «Електричні установки»
 • «Енергетичне машинобудування»
 • «Судноводіння і морська безпека»
 • «Логістика на водному транспорті»
 • «Інформаційні технології на водному транспорті»
 • «Інженерні конструкції та водні дослідження»
 • «Морське право»
 • «Суднобудування: теорія і проектування корабля»
 • «Експлуатація флоту і портів»

Список студентських наукових робіт Всеукраїнського конкурсу за напрямом "Суднобудування та водний транспорт" які запрошуються до участі в підсумковій Он-лайн конференції Конкурсу за підсумками рецензування членами Галузевої конкурсної комісії.

Підсумкова конференція відбудеться за планом 22-23 квітня 2021 року.

Студентські наукові роботи, що подаються на конкурс, повинні відповідати вимогам III Розділу Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом МОН від 18.04.2017 року No 605.

Звертаємо увагу, що з метою дотримання законодавства в частині запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 підсумкова студентська науково-технічна конференція ІІ туру Конкурсу за напрямом «Суднобудування та водний транспорт» буде проводитись дистанційно в режимі відео конференції з використанням платформи ZOOM.

  Графік проведення ІІ туру Конкурсу:

 • перший етап другого туру - рецензування студентських наукових робіт з 01 березня по15 квітня 2021 року;
 • другий етап другого туру – складання рейтингового списку за шифром авторів студентських наукових робіт та оприлюднення 16 січня на сайті університету;
 • оприлюднення наукових робіт студентів переможців на сайті університету після проведення он-лайн – конференції 28 квітня 2021 року.
 • Контактний номер телефону – 067-728-66-14

  Секретар конкурсу - Степан БЕРДЯГА

Рада з науково-дослідної роботи студентів ОНМУ є громадським органом, який координує дії всіх підрозділів університету, що здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів під час навчання та в позанавчальний час.

Детальніше...

Наукове товариство студентів та аспірантів ОНМУ - об'єднання творчої молоді, представники якої займаються науковою діяльністю, беруть участь у конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних іграх і т.д.

Детальніше...

Дочірні категорії

Наука

Menu
Наверх