Рада з науково-дослідної роботи студентів ОНМУ є громадським органом, який координує дії всіх підрозділів університету, що здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів під час навчання та в позанавчальний час.

Діяльність Ради з НДРС спрямована на об'єднання наукової молоді, розвиток її творчої активності в професійній сфері і на пошук нових напрямів вирішення організаційних, наукових і технічних проблем.

Метою діяльності Ради з НДРС є забезпечення широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи у всіх її формах.

Основними завданнями Ради з НДРС є:

  • поширення і розвиток науково-дослідної діяльності студентів ОНМУ;
  • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання їм підтримки;
  • створення умов для формування творчої активності студентів ОНМУ;
  • допомога студентам у самостійному науковому пошуку та організаційне забезпечення їх наукової діяльності;
  • узагальнення та поширення позитивного досвіду організації НДРС;
  • обмін досвідом з Радами НДРС інших вузів;
  • впровадження передового досвіду роботи.

Склад Ради з науково-дослідної роботи студентів:

Голова, ректор ОНМУ, професор Морозова Ірина Володимирівна

Заступник голови, проректор з наукової роботи, професор Руденко Сергій Васильович

Вчений секретар, доцент кафедри «Економіка підприємства і підприємництво на морському транспорті» Гребенник Наталя Григорівна

Представник наукового товариства студентів та аспірантів ОНМУ, аспірант Дуков Володимир Валерійович

Представники факультетів, які відповідають за науково-дослідну роботу студентів:

факультет механізації портів, асистент кафедри «Підйомно-транспортні машини та інжиніринг портового технологічного обладнання» Галевскій Володимир Володимирович

судномеханічний факультет, асистент кафедри «Суднові енергетичні установки та технічна експлуатація» Галкін Віталій Миколайович

факультет воднотранспортних і шельфових споруд, старший викладач кафедри «Морські та річкові порти» Золотова Тетяна Іванівна

юридичний факультет, старший викладач кафедри «Цивільне та трудове право» Стовпець Олександр Васильович

факультет транспортних технологій і систем, доцент кафедри «Організація митного контролю на транспорті» Пітерська Варвара Михайлівна

факультет економіки і управління, доцент кафедри «Облік, фінанси і аудит» Хотеева Наталія Віталіївна

кораблебудівний факультет, доцент кафедри «Інформаційні технології» Розум Марина Валеріївна

Положення про Раду по НДРС ОНМУ

Контакти Ради з НДРС

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, ауд. 515 лаб. корп., ОНМУ.

Телефон: + 38 (048) 728-31-35

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

Наука

Menu
Наверх

background