Презентація ОНП Економіка водного транспортуОсвітньо-наукова програма Економіка водного транспорту та навчальні плани
ОНП 2023 (проєкт)
ОНП 2022 Опис ОНП 2022 Навчальний план очна 2022
Навчальний план заочна 2022
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОНП 2022
ОНП 2021 Опис ОНП 2021 Навчальний план очна 2021
Навчальний план заочна 2021
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОНП 2021
ОНП 2019 Опис ОНП 2019 Навчальний план очна 2020
Навчальний план заочна 2020
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОНП 2019
Навчальний план очна 2019
Навчальний план заочна 2019
ОНП 2018 Опис ОНП 2018 Навчальний план очна 2018
Навчальний план заочна 2018
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОНП 2018

  • Опитування стейкхолдерів ОНП Економіка водного транспорту

Анкета для опитування роботодавців та інших зовнішніх стейкхолдерів

Анкета для опитування здобувачів

Анкета для опитування академічної спільноти

Анкета для опитування випускників аспірантури ОНМУ економічного напряму

Результати анонімного опитування аспірантів спеціальності 051 Економіка, які навчаються за ОНП Економіка водного транспорту у 2022 р

Результати опитування потенційних роботодавців здобувачів, які навчаються за ОНП Економіка водного транспорту в 2022 р.

Результати опитування представників академічної спільноти, які викладають за ОНП Економіка водного транспорту в 2022

Результати опитування потенційних роботодавців здобувачів, які навчаються за ОНП Економіка водного транспорту в 2020-2021 рр.

Результати анонімного опитування аспірантів спеціальності 051 Економіка, які навчаються за ОНП Економіка водного транспорту у 2021 р.

Результати опитування представників академічної спільноти, які викладають за ОНП Економіка водного транспорту в 2020-2021 рр.

Результати опитування випускників аспірантури ОНМУ з економіки минулих років

Обговорення ОНП Економіка водного транспорту

Обговорення 2022

Витяг з протоколу засідання кафедри 2022

Витяг з протоколу засідання кафедри 2022

Витяг з протоколу засідання кафедри 2022

Витяг з протоколу вченої ради ННІМБ 2022

Витяг з протоколу ради аспірантів, докторантів і молодих вчених 2022

Обговорення 2021

Витяг з протоколу засідання кафедри 2021

Витяг з протоколу вченої ради ННІМБ 2021

Витяг з протоколу ради аспірантів, докторантів і молодих вчених 2021

Обговорення 2020

Витяг з протоколу засідання кафедри 2019

Витяг з протоколу вченої ради ННІМБ 2019

Витяг з протоколу ради аспірантів, докторантів і молодих вчених 2019

Обговорення 2019

Витяг з протоколу засідання кафедри 2018

Витяг з протоколу вченої ради ННІМБ 2018

Витяг з протоколу ради аспірантів, докторантів і молодих вчених 2018

Обговорення 2018

Витяг з протоколу засідання кафедри 2017

Витяг з протоколу вченої ради ННІМБ 2017

Витяг з протоколу ради аспірантів, докторантів і молодих вчених 2017

  • Рецензії та відгуки роботодавців та інших стейкхолдерів на ОНП

2022

Рецензія ДП ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ

Рецензія ІПРЕЕД Національної академії наук України

Відгук Асоціації портів УКРПОРТ

Рецензія MSC Crewing Services

Відгук CMA CGM Shipping Company

Відгук транспортно-експедиторської компанії Formag Forwarding

2021

Рецензія Міністерства інфраструктури України

Рецензія Асоціації морських портів України УКРПОРТ

Рецензія департаменту бюджетування та тарифоутворення ДП Адміністрація морських портів України

Відгук транспортно-експедиторської компанії Formag Forwarding

Review Shipping Company СMA СGM (France)

Review Consulting Company MV Services PTE LTS (Singapore)

2019

Рецензія Одеської філії ДП Адміністрація морських портів України

Рецензія Адміністрації спеціалізованого морського порту Ольвія

Рецензія агентської компанії STARK Shipping

Рецензія завідувачки кафедри менеджменту та економіки морського транспорту НУ Одеська морська академія, д.е.н., проф. Сотниченко Л.Л.

Рецензія завідувачки кафедри економічної політики та безпеки НУК ім. адмірала Макарова, д.е.н., доц. Єфімової Г.В.

2018

Рецензія ІПРЕЕД Національної академії наук України

Рецензія ДП ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ

Рецензія MSC Crewing Services LLC

Відгук Shipping Company PE Valship

Рецензія професора НУ Одеська морська академія, д.е.н., доц. Голубкової І.А.

Рецензія випускниці аспірантури ОНМУ, к.е.н., доц. Афанасьєвої О.К.

Рецензія випускниці аспірантури ОНМУ, к.е.н., доц. Михайлової Ю.В.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОНП
Назва навчальної дисципліни Робочі програми дисциплін Силабуси Посилання на дисципліну у СМК Moodle
Обов’язкові компоненти освітньої складової ОНП
ОК 1 Історія та філософія науки Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 2 Методи наукових досліджень та планування експерименту Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 3 Інформаційні технології в науці та освіті Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 4 Методологія сучасної вищої освіти Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 5 Методологія управління проєктами та програмами Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 6 Професійна англійська мова наукового спілкування Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 7 Актуальні проблеми економічної теорії Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 8 Економіко-математичні методи та моделі Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 9 Економіка судноплавства Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 10 Економіка портового господарства Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ПП Педагогічна практика Програма педагогічної практики Посилання на програму педагогічної практики
Наверх