• Відомості про самооцінювання ОПП Міжнародна економіка
 • Аналіз вітчизняних та іноземних ОПП бакалаврського рівня зі спеціальності Економіка
 • Тенденції розвитку спеціальності Економіка в галузі міжнародної економіки й аналіз ринку праці на 2021 рік
 • Тенденції розвитку спеціальності Економіка в галузі міжнародної економіки й аналіз ринку праці на 2018 рік
 • ДЕКЛАРАЦІЯ про дотримання академічної доброчесності здобувачами
 • Чинні практики дотримання академічної доброчесності у діяльності науково-педагогічних працівників та здобувачів, які навчаються за ОПП Міжнародна економіка
 • Освітньо-професійна програма Міжнародна економіка та навчальні плани
  ОПП 2022 Опис ОПП 2022 Навчальний план очна 2022
  Навчальний план заочна 2022
  Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2022
  ОПП 2021 Опис ОПП 2021 Навчальний план очна 2021
  Навчальний план заочна 2021
  Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2021
  ОПП 2020 Опис ОПП 2020 Навчальний план очна 2020
  Навчальний план заочна 2020
  Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2020
  ОПП 2019 Опис ОПП 2019 Навчальний план очна 2019
  Навчальний план заочна 2019
  Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2019

  • Обговорення ОПП та пропозиції стейкхолдерів

  Проєкт ОПП Міжнародна економіка 2022

  Анкета для опитування роботодавців та інших зовнішніх стейкхолдерів

  Анкета для опитування здобувачів

  Анкета для опитування академічної спільноти

  Наверх