Викладацький склад кафедри «Економіка і фінанси володіє прогресивними методами навчання і контролю знань студентів. Широко використовуються методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в одержанні професійних компетенцій. На кафедрі організовуються ділові ігри, навчальні екскурсії на підприємства, майстер-класи, зустрічі з працівниками підприємств морського транспорту, на яких студенти можуть «з перших рук» довідатися про реалії роботи підприємств і визначитися зі своїми інтересами після закінчення університету. Також проводяться зустрічі з фахівцями в окремих галузях знань, бізнесменами.

Викладачи кафедри регулярно проходять підвищення кваліфікації на підприємствах морської галузі та фінансових установах, а також навчаються на професійних дистанційних курсах. Наші сертифікати:

Методичне забезпечення всіх навчальних дисциплін для студентів здійснюється на дистанційній платформі Moodle (США). Викладачами кафедри за останні роки були підготовлені такі навчальні та навчально-методичні посібники.

Підручники та навчальні посібники:

1. Экономика морского транспорта: учебник / В.В. Жихарева, А.М. Котлубай, О.Н. Кибик и др.; под ред. В.В. Жихаревой. Х.: «БУРУН КНИГА», 2012. 480 с.

2. Воркунова О.В., Ярова Н.В. Основи економіки будівництва: навч. посіб. Одеса: ОНМУ, 2015. 168 с.

3. Жихарева В. В., Власенко О. С., Яровая Н.В. Экономика и организация морских круизов : учеб. пособие. Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2016. 249 с.

4. Жихарєва В.В. Міжнародні фрахтові ринки: навч. посібник. Одеса: ОНМУ, 2015. 132 с.

5. Жихарєва В.В. Техніко-економічне обґрунтування проектно-конструкторських робіт: навч. посібник. Одеса: ОНМУ, 2016. 133 с.

6. Жихарєва В.В., Онешко С.В. Ціноутворення на морському транспорті: навч. посібник. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2018. 230 с.

7. Марченко М.М., Ширяєва Л.В., Онешко С.В., Чиж Л.П., Хотєєва Н.В. Аналіз фінансової звітності (практикум): навч. посіб./ під заг. ред. Л.В. Ширяєвої. Одеса: Інтерпрінт, 2017. 142 с.

8. Менеджмент підприємницької діяльності / О.В. Полуяктова, Т.Г. Доброва, С.П. Тронько, В.В. Баришнікова та ін. Навч. посіб. для професійної підготовки військовослужбовців ЗС України звільнених у запас. Проект «Україна – Норвегія». Одеса: ФОП Галуза Н.М, 2015. 224 с.

9. Онешко С.В., Бойко М.О. Контролінг стивідорної діяльності: навчальний посібник. Одеса: Астропринт, 2019. 268 с.

10. Чиж Л.П., Хотєєва Н.В., Корецька О.В. Страхування: навч. посібник. Одеса: ОНМУ, 2019. 147 с.

11. Ширяєва Л.В., Онешко С.В. Вступ до фаху «Економіка»: навчальний посібник (тексти лекцій). Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2018. 107 с.

12. Ширяєва Л.В., Онешко С.В., Хотєєва Н.В.. Фінанси, гроші та кредит: навчальний посібник. Одеса: Інтерпрінт, 2017. 358 с.

13. Ширяева Л.В. Экономическая безопасность и конкурентная разведка: учеб. пособие / Л.В. Ширяева, В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов, Н.В. Захарченко. Одесса: Атлант, 2017. 519 с.

14. Ширяева Л.В., В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов, Н.В. Захарченко Экономическая безопасность бизнеса в трансформационной экономике: учеб. пособие. Одесса: Бахва, 2015. 188 с.

15. Ширяєва Л.В. Елементи стандартної моделі сучасної трансформаційної економіки: навч. посібник / Л.В. Ширяєва, В.І. Захарченко, М.М. Меркулов, Н.В. Захарченко. Одесса: Наука і техніка, 2016. Ч. І. 236 с.

16. Ширяєва Л.В. Фінанси, грошовий обіг та кредит: Навчально-методичний посібник / Л.В. Ширяєва, Н.В. Хотєєва. Одеса: ОНМУ, 2013. 61 с.

17. Ширяєва Л.В., Чиж Л.П. Техніко-економічний аналіз на підприємствах морського транспорт: навч. посібник. Одеса: ОНМУ. 2015. 158 с.

Методичні вказівки:

1. Бакалаврська та магістерська випускна робота: методика написання, правила оформлення і порядок захисту: методичні рекомендації для студентів-випускників / В.В. Жихарєва, О.В. Воркунова, Н.В. Ярова. Одеса: ОНМУ, 2018. 49 с.

2. Баришнікова В.В. Історія економіки та економічної думки: Методичні вказівки для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Одеса: ОНМУ, 2019. 38 с.

3. Версанова Г.А. Основи економіки морського транспорту. Методичні вказівки до практичних, семінарськіх зайняти та самостійної роботи. Спеціальність 275 «Транспорті технології». ОНМУ. 2016. 32 с.

4. Версанова Г.А. Методичні вказівки з економічного обґрунтування дипломних проектів. Спеціальність 135 «Кораблі та океанотехніка» ОНМУ. 2017. 36 с.

5. Вєрсанова Г.А. Економіка. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять та організації самостійної роботи студентів спеціальності 073 « Менеджмент» . 2020. 13 с.

6. Вєрсанова Г.А. Економічне обґрунтування дипломних проектів. Методичні вказівки . Спеціальність: «Експлуатація суднових енергетичних установок». ОНМУ. 20 с.

7. Вєрсанова Г.А. Економічне обґрунтування дипломних проектів. Методичні вказівки Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» ОНМУ. 2018. 36 с.

8. Власенко О.С. Економіка підприємств сервісної діяльності : методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять. Одеса : ОНМУ, 2018. 32 с.

9. Власенко О.С. Економіка праці та соціально-трудові відносини : методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять. Одеса: ОНМУ, 2020. 31 с.

10. Власенко О.С. Регулювання економіки та соціально-трудові відносини : методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять. Одеса : ОНМУ, 2019. 23 с.

11. Воркунова О.В., Ярова Н.В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств». Одеса: ОНМУ, 2017. 40 с.

12. Воркунова О.В., Ярова Н.В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять та організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни «Економіка підприємства». Одеса : ОНМУ, 2020. 34 с.

13. Воркунова О.В., Ярова Н.В., Хотєєва Н.В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять і організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни «Мікроекономіка (поглиблений рівень)». Одеса : ОНМУ, 2019. 66 с.

14. Воркунова О.В., Ярова Н.В., Хотєєва Н.В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять та організації самостійної роботи студентів та студентів-заочників з дисципліни «Основи економіки морського транспорту». Одеса : ОНМУ, 2019. 53 с.

15. Жихарєва В.В. Економіка морського транспорту: методичні вказівки щодо проведення практичних занять студентів очної та заочної форм навчання спец. 073 «Менеджмент». Одеса: ОНМУ, 2020. 63 с.

16. Жихарєва В.В. Економіка судноплавних компаній: методичні вказівки щодо проведення практичних занять студентів очної та заочної форм навчання спец. 051 «Економіка». Одеса: ОНМУ, 2020. 63 с.

17. Жихарєва В.В. Економіка судноплавства: методичні вказівки щодо проведення практичних занять аспірантів спец. 051 «Економіка». Одеса: ОНМУ, 2020. 40 с.

18. Жихарєва В.В. Техніко-економічне обґрунтування проектно-конструкторських робіт: методичні вказівки щодо проведення практичних занять студентів очної та заочної форм навчання спец. 135 «Суднобудування». Одеса: ОНМУ, 2020. 35 с.

19. Корецкая О.В. Статистика: тексти лекцій. 2017. 50 с.

20. Корецкая О.В. Страхування: методичні вказівки щодо проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Для спеціальності 051 «Економіка». Одеса: 2019. 25 с.

21. Корецька О.В. Страхування: Тексти лекцій для студентів спеціальності 051 "Економіка". Одеса: Електронна бібліотека ОНМУ, 2017. 50 с.

22. Онешко С.В. Макроекономіка (поглиблений рівень): Методичні вказівки до вивчення дисципліни на заочній формі навчання. Одеса: ОНМУ, 2019. 32 с.

23. Онешко С.В. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочного відділення по дисципліні «Аудит» для бакалаврів спеціальності 051 «Економіка». 2020. 40 с.

24. Познанська І.В. Фінансова математика: методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять. Одеса: ОНМУ, 2019. 28 с.

25. Познанська І.В. Фінансова математика: методичні вказівки до проведення самостійної роботи студентів. Одеса: ОНМУ, 2019. 14 с.

26. Чиж Л.П. Економічна діагностика. Методичні вказівки до практичних занять. Одеса: ОНМУ. 2018. 52 с.

27. Чиж Л.П. Економічний аналіз. Методичні вказівки до самостійної роботи бакалаврів спец. 051 Економіка, 073 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної і заочної форми навчання. Одеса, 2019. 40 с.

28. Ширяєва Л.В. Методичні вказівки для практичних і семінарських занять «Гроші та кредит» (спеціальність 051 «Економіка») / Л.В. Ширяєва, Н.В. Хотєєва. Одеса: ОНМУ, 2015. 45 с.

29. Ширяєва Л.В., Корецкая О.В. Економіка підприємства: методичні вказівки щодо проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Для спеціальності «Механічна інженерія». Одеса: 2019. 25с.

30. Ширяєва Л.В., Корецкая О.В. Основи економіки: методичні вказівки щодо проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів. Одеса: 2019. 28 с.

31. Ярова Н.В. Воркунова О.В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських і практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економічна безпека підприємства». Одеса : ОНМУ, 2016. 30 с.

32. Ярова Н.В. Воркунова О.В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських і практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація портового господарства». Одеса : ОНМУ, 2016. 35 с.

На регулярній основі кафедрою проводиться І-ї етап Олімпіади з економіки підприємства, фінансів та інших дисциплін. Переможці І-го етапу беруть участь в ІІ-му етапі, що проводиться в одному з ВНЗ України. Студенти представляють університет у Києві, Луцькі, Полтаві та інших містах України.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з економіки підприємства, регулярно одержують дипломи І і ІІ ступеня.

Студенти спеціальності «Економіка» при підтримці викладачів кафедри беруть участь у престижному міжнародному конкурсі з фінансової аналітики CFA Institute Research Challenge (США).

Наверх