Науково-дослідницька діяльність безперервно ведеться на кафедрі з дня її заснування. Захист дисертаційних робіт не переривалася навіть в роки евакуації ВНЗ в роки Другої світової війни.

За час свого існування на кафедрі постійно проводилася науково-дослідна робота, яка отримала високу оцінку фахівців. Багато наукові роботи проводилися спільно з організаціями Міністерства морського флоту, Союзморнііпроект, ЦНИИМФ, Чорноморського, Азовського, Дунайського і ін. Пароплавств.

З 2012 по 2015 р при Науково-дослідному інституті фундаментальних і прикладних досліджень співробітниками кафедри, здобувачами, аспірантами, а також студентами велася робота по темі «Організація транспортного процесса та управління роботом флоту на міжнародному Сайти Вся транспортних послуг в условиях глобалізації МІЖНАРОДНОГО судноплавства» (656.61 .07: 629.123.3 + 629.123.4, № держ. реєстрації: 0109U003246). Керівник НДР: д.т.н., проф. А. Г. Шибаєв.

З 2015 р кафедра працює над темою науково-дослідної роботи «Організація транспортного процесу та управління роботою флоту на ринку міжнародного судноплавства». За результатами роботи над темою видана колективна монографія.

Сьогодні на кафедрі «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень» ведеться науково-дослідна робота аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук (Ph.D).

У 2016-17 навчальному році на кафедрі виконані і успішно захищені в Спеціалізованому вченій раді ОНМУ дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Е. В. Кирилової «Теоретичні основи управління роботом флоту у транспортно-технологічних системах» і кандидатська дисертація Д. О. Вишневського «Методичні основи организации роботи універсальніх суден на міжнародніх лініях », підготовлені до захисту дисертації Мелешенко К. С., Берневек Т. І., Вишневської О. Д.

Наверх