Наукові розробки на кафедрі виконуються за наступною темою:

«Моделювання та оптимізація ресурсного забезпечення проектів створення та ефективного функціонування транспортних систем».

В рамках спільної операційної програми «Чорноморський басейн 2007-2013» співробітники кафедри приймали участь у Міжнародному проекті «Створення міжвузівського центру управління, оцінки та запобігання екологічним та технологічним ризикам на Чорному морі» та провели наступні роботи:

  • відкрито спеціалізацію «Управління ризиками» на базі спеціальності «Управління проектами»;
  • співробітник кафедри доц. Ковтун Т.А. приймала участь у семінарах, що проводилися у Інституті Чорного моря (Болгарія, Бургас, жовтень 2014р.) та Морському університеті Констанци (Румунія, Констанца, лютий 2014р.), де виступала з лекцією «Аналіз і класифікація аварійних морських подій», яка включена в спільний (український, болгарський та румунський) методичний посібник з управління екологічними та технічними ризиками на Чорному морі.
Викладачі кафедри щорічно приймають участь в Міжнародних науково-практичних конференціях.

Під керівництвом Української асоціації управління проектами "УКРНЕТ" у 2013 р. члени кафедри прийняли участь у майстер-класі «Управління інноваційними проектами і програмами на основі системи знань Р2М», який проводився в ОНМУ при участі почесного професора ОНМУ доктора Хироши Танака (Японія) та Президента Української Асоціації Проектного Менеджменту, проф., д.т.н. Бушуєва С.Д., і отримали відповідні сертифікати.

Співробітниками кафедри (проф. Лапкіна І.О., доц. Бондар А.В., доц. Семенчук К.Л., ст.вик. Андрієвська В.О.,ст..вик. Прихно Ю.Є. ас. Брашовецька Г.І.) отримані авторські свідоцтва на твори.

На кафедрі регулярно працює фаховий науковий семінар «Проектний менеджмент у транспортних системах». В рамках семінару заслуховуються дисертаційні роботи на здобуття наукових ступенів кандидата наук та доктора наук.

На кафедрі за ініціативою ректора Інституту море господарства та підприємництва, доц. Яценка О.В. проводився конкурс кращих курсових проектів за дисциплінами «Дослідження операцій» та «Логістика», присвячених пам’яті видатного вченого-викладача, завідувача кафедри в момент її заснування, Громового Е.П., який здійснив значний внесок в розвиток кафедри і транспортної науки в цілому.

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних освітніх проектах (Erasmus+)

Організація навчальної роботи здійснюється по 32 дисциплінах всіх форм навчання ННІ Морського бізнесу.

Наверх