МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ ОНП "УПРАВЛННЯ ПРОЕКТАМИ"
Навчальні дисципліни, які викладаються на ОП Кафедра Силлабус диципліни
Актуальні проблеми економ теорії ЕФ +
Бази даних і знань ТКтаІТ +
Дослідження робочих процесів суднового енергетичного обладнання СЕУтаТЕ +
Економіка портового господарства ЕФ +
Економіка судноплавства ЕФ +
Економіко-математичне моделювання ПТ +
Економічна безпека ЕФ +
Експлуатація і ремонт суднових технічних систем і комплексів СЕУтаТЕ +
Інноваційні розробки та їх патентування МРПВШТЕ +
Креативні та інноваційні технології УЛСіП +
Логістичний менеджмент MM +
Малий бізнес на водному транспорті ПТ +
Менеджмент на водному транспорті MM +
Методологія організації транспортного обслуговування зовнішньоторговельних вантажів ЕФТМП +
Методологія формування тарифів та фрахтів ЕФТМП +
Міжнародна торгівля ПТ +
Моделювання комп'ютерних інформаційних систем ТКтаІТ +
Моделювання суднових автоматизованих систем СЕУтаТЕ +
Моніторинг та параметрична діагностика СЕУтаТЕ +
Надійність і оптимізація експлуатації машин ПТМтаІПТО +
Наук.осн.орг.та упр.проц.обслуг.вантажів і тр.засобів у портах ЕПіТВР +
Наук.осн.орг.техн.проц.ПЕРЕВ.та ПЕРЕВЕЗ.вант.,УПР.роб.флоту і портів ЕПіТВР +
Наукові основи конкуренції ЕПіТВР +
Оптимізація та автоматизація перевант машин і процесів ПТМтаІПТО +
Перспективні напрямки розвитку та дослідження морської гідротехніки МРПВШтаТЕ +
Підприємницька діяльність на водному транспорті ПТ +
Програма педагогічної практики УЛСіП +
Інформаційні технології та підтримка прийняття рішень в УП УЛСіП +
Методологія управління ризиками в проектах УЛСіП +
Сучасні механізми менеджменту УЛСіП +
Управління проектами, програмами та портфелями розвитку підприємств та виробництв УЛСіП +
Сучасні тенденції в розвитку підйомно-транспортних машин ПТМтаІПТО +
Теорія ймовірності і мат статистика МФА +
Технології комп'ютерного зору на платформі OpenCV КТКтаІТ +
Управління конкурентоспроможністю на ВТ ММ +
Управлінський аналіз ЕФ +
Чисельне моделювання інженерних задач в морській гідротехніці МРПВШтаТЕ +
Чисельні методи математичного моделювання КТКтаІТ +
Педагогіка та психологія вищої школи Філософія +
Методологія сучасної освіти Філософія +
Наверх