15.11.2022 р. відбулося засідання постійно діючого студентського наукового гуртка «Фінансовий аналітик» Навчально-наукового інституту інформаційних технологій та інноваційного підприємництва.

Учасники – студенти 3-го та 4-го курсів спеціальності 076 ПТБД.

Тема «Фінансове забезпечення бізнесу: аналіз та тенденції».

Науковий керівник - к.е.н., доцент кафедри «Підприємництво та туризм» Чебанова Т.Є.

З доповідями виступили студенти Волощук С., Солдатова Д., Сударчук М., Черепенько О., Якимович Х., Ільчук А., Мальченко М., Попович А.

Студентками Ільчук А., Козішкурт В. та Братанчук Д. за темою засідання гуртка передані до публікації тези на Міжнародні науково-практичні конференції.

Наверх