УДК 334.716+65(075.8)

DOI 10.31375/978-966-7716-89-9

Галузеве підприємництво: підручник / за ред. д.е.н., проф. І. В. Савельєвої. Суми: Університетська книга, 2022. 486 с. DOI: https://doi.org/10.36059/978-617-521-024-6

Підручник «Галузеве підприємництво», розроблений колективом авторів кафедри підприємництва та туризму за редакцією д.е.н., проф. Савельєвої І.В. для студентів вищих закладів освіти, які навчаються спеціальностям «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і «Туризм», має фундаментальний та прикладний характер та містить вичерпний перелік розділів, які у повній мірі, послідовно відображають: основи підприємництва, основи організації підприємницької діяльності у торговельному судноплавстві, особливості організації портового бізнесу, сервісної діяльності на морському транспорті, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

Галузеве підприємництво

Наверх