25.01.2023 р. відбулося засідання постійно діючого студентського наукового гуртка «Фінансовий аналітик» Навчально-наукового інституту інформаційних технологій та інноваційного підприємництва.

Учасники – студенти 3-го та 4-го курсів спеціальності 076 ПТБД. Тема «Фінансовий аналіз та фінансове прогнозування: методи та моделі». Науковий керівник - к.е.н., доцент кафедри «Підприємництво та туризм» Чебанова Т.Є.

З доповідями виступили студенти Чернюк Валерія, Делева Ірина, Братанчук Дар`я, Мальченко Микита.

Студенти Мальченко Микита та Чернюк Валерія за темою засідання гуртка та за темою доповіді передали до публікації тези на Міжнародну науково-практичну конференції.

Сертифікат Чернюк В.

Сертифікат Мальченко М.

Сертифікат Чебанова Т.Є.

Наверх