Бібіна Анастасія, здобувачка вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво та торгівля" освітньо-професійною програмою "Бізнес на морському транспорті" успішно навчається в University of West Attica (м. Афіни, Греція), який є партнером ОНМУ у програмі міжнародної академічної мобільності Еразмус+ рівня КА1. Окрім вивчення освітніх компонент за спорідненою бізнес- програмою, Анастасія спілкується з однолітками з європейських країн у позанавчальний час, покращує мовні навички, що збільшує можливості працевлаштування як на вітчизняному, так і на міжнародному ринку праці. Радіємо, пишаємося та бажаємо подальших успіхів Анастасії.

Наверх