Рецензії

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Навчальний план 2020 спеціальності 242 Туризм ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Навчальний план 2021 спеціальності 242 Туризм ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін спеціальності 242 Туризм ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес" (2020 р.)

Каталог вибіркових дисциплін спеціальності 242 Туризм ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес" (2021 р.)

Матеріали для ознайомлення з вибірковими дисциплінами

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 «ТУРИЗМ»ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"
Навчальні дисципліни, які викладаються на ОП Кафедра Компетенції Силлабус диципліни Робоча програма
Географія туризму (Туристичне країнознавство) ПТ + + +
Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу ПТ + + +
Основи туризмознавства (Основи туризмозавства та Організація туристичних подорожей) ПТ + + +
Організація екскурсійної діяльності та Організація анімаційної діяльності ПТ + + +
Туроперейтинг ПТ + + +
Організація готельного господарства ПТ + + +
Організація ресторанного господарства ПТ + + +
Економіка туристичної фірми ПТ + + +
Організація підприємницької діяльності в туризмі ПТ + + +
Дипломатична та консульська служба ПТ + + +
Управління персоналом ПТ + + +
Туристична геополітика ПТ + + +
Пасажирські термінали та пасажирські судна ПТ + + +
Туристична логістика ПТ + + +
Транспортне забезпечення в туризмі ПТ + + +
Організація морських та річкових круїзів ПТ + + +
Індустрія гостинності ПТ + + +
Туристичний брендінг ПТ + + +
Введення до фаху ПТ + + +
Паспортно-візове та митне забезпечення в туризмі ПТ + + +
Страхування в туризмі ПТ + + +
Екстремальний туризм ПТ + + +
Спеціалізований туризм ПТ + + +
Організація ексклюзивних подорожей ПТ + + +
Інформаційні системи і методи в туризмі ПТ + + +
Інвестиційна діяльність в туризмі ПТ + + +
Реклама та PR-технології в туризмі ПТ + + +
Системи управління якістю в туризмі ПТ + + +
Якість та комфортабельність пасажирських перевезень ПТ + + +
Ціноутворення в туризмі ПТ + + +
Фінансовий менеджмент в туризмі ПТ + + +
Стратегічний розвиток туристичних дестинацій ПТ + + +
Облік і аудит в туризмі ПТ + + +
Історія української культури УЗІП + + +
Історія України УЗІП + + +
Українська ідентичність історія, культура УЗІП + + +
Всесвітня культура і мистецтво УЗІП + + +
Вища математика МФА + + +
Інформатика (загальний курс) КТКІТ + + +
Правознавство ТП + + +
Безпека життєдіяльності БЖДЕХ + + +
Психологія ПП + + +
Філософія ФІЛ + + +
Культурологія ФІЛ + + +
Конфліктологія ФІЛ + + +
Політологія та соціологія ФІЛ + + +
Основи економіки ЕФ + + +
Іноземна мова ПАМ + + +
Українська мова (за професійним спрямуванням) УЗІП + + +
Культура спілкування та ділова етика УЗІП + + +
Охорона праці БЖДЕХ + + +
Екологія БЖДЕХ + + +
Правове регулювання туристичної діяльності ТП + + +
Маркетинг та менеджмент в туризмі ММ + + +
Професійна англійська мова ПАМ + + +
Друга іноземна мова (німецька) ПАМ + + +
Друга іноземна мова (німецька, інш.) ПАМ + + +

Анкета для опитування академічної спільноти

Методичні рекомендації для студентів

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з наскрізної практики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проходження та підготовки звіту з навчально-виробничої практики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проходження та підготовки звіту з переддипломної практики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки до комплексного іспиту

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з дисципліни «ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ МОРСЬКИХ ТА РІЧКОВИХ КРУЇЗІВ»

Теми курсових робіт з дисципліни «Індустрія гостинності» 2020-2021 н.р.

Теми курсових робіт з дисципліни «Організація ресторанного господарства» 2019-2020 н.р.

Теми курсових робіт з дисципліни «Організація готельного господарства» 2019-2020 н.р.

Теми курсових робіт з дисципліни «Організація готельного господарства» 2020-2021 н.р.

Теми курсових робіт з дисципліни «Організація ресторанного господарства» 2020-2021 н.р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки, оформлення та захисту випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти

Анкети для опитування здобувачів вищої освіти

Наукова робота студентів

Наукова проблемна група туристичних досліджень

Положення про наукову проблемну групу туристичних досліджень

Наказ про призначення керівника наукової проблемної групи туристичних досліджень (2022)

СПИСОК УЧАСТНИКІВ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242-ТУРИЗМ 2020-2021 н.р.

СПИСОК УЧАСТНИКІВ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242-ТУРИЗМ 2021-2022 н.р.

СПИСОК УЧАСТНИКІВ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242-ТУРИЗМ 2022-2023 н.р.

ПЛАН РОБОТИ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242-ТУРИЗМ на 2019-2020 навчальний рік

ПЛАН РОБОТИ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242-ТУРИЗМ на 2020-2021 навчальний рік

ПЛАН РОБОТИ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242-ТУРИЗМ на 2021-2022 навчальний рік

ПЛАН РОБОТИ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242-ТУРИЗМ на 2022-2023 навчальний рік

Перелік публікацій студентів

Перелік публікацій студентів

Наказ про призначення керівника наукової проблемної групи туристичних досліджень

Дистанційна освіта

Наверх