Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Історія створення ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Інформація про гаранта ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

Навчальний план 2020 спеціальності 242 Туризм ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Навчальний план 2021 спеціальності 242 Туризм ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін спеціальності 242 Туризм ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес" (2020 р.)

Каталог вибіркових дисциплін спеціальності 242 Туризм ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес" (2021 р.)

Матеріали для ознайомлення з вибірковими дисциплінами

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 «ТУРИЗМ»ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"
Навчальні дисципліни, які викладаються на ОП Кафедра Компетенції Силлабус диципліни Робоча програма
Географія туризму (Туристичне країнознавство) ПТ + + +
Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу ПТ + + +
Основи туризмознавства (Основи туризмозавства та Організація туристичних подорожей) ПТ + + +
Організація екскурсійної діяльності та Організація анімаційної діяльності ПТ + + +
Туроперейтинг ПТ + + +
Організація готельного господарства ПТ + + +
Організація ресторанного господарства ПТ + + +
Економіка туристичної фірми ПТ + + +
Організація підприємницької діяльності в туризмі ПТ + + +
Дипломатична та консульська служба ПТ + + +
Управління персоналом ПТ + + +
Туристична геополітика ПТ + + +
Пасажирські термінали та пасажирські судна ПТ + + +
Туристична логістика ПТ + + +
Транспортне забезпечення в туризмі ПТ + + +
Організація морських та річкових круїзів ПТ + + +
Індустрія гостинності ПТ + + +
Туристичний брендінг ПТ + + +
Введення до фаху ПТ + + +
Паспортно-візове та митне забезпечення в туризмі ПТ + + +
Страхування в туризмі ПТ + + +
Екстремальний туризм ПТ + + +
Спеціалізований туризм ПТ + + +
Організація ексклюзивних подорожей ПТ + + +
Інформаційні системи і методи в туризмі ПТ + + +
Інвестиційна діяльність в туризмі ПТ + + +
Реклама та PR-технології в туризмі ПТ + + +
Системи управління якістю в туризмі ПТ + + +
Якість та комфортабельність пасажирських перевезень ПТ + + +
Ціноутворення в туризмі ПТ + + +
Фінансовий менеджмент в туризмі ПТ + + +
Стратегічний розвиток туристичних дестинацій ПТ + + +
Облік і аудит в туризмі ПТ + + +
Історія української культури УЗІП + + +
Історія України УЗІП + + +
Українська ідентичність історія, культура УЗІП + + +
Всесвітня культура і мистецтво УЗІП + + +
Вища математика МФА + + +
Інформатика (загальний курс) КТКІТ + + +
Правознавство ТП + + +
Безпека життєдіяльності БЖДЕХ + + +
Психологія ПП + + +
Філософія ФІЛ + + +
Культурологія ФІЛ + + +
Конфліктологія ФІЛ + + +
Політологія та соціологія ФІЛ + + +
Основи економіки ЕФ + + +
Іноземна мова ПАМ + + +
Українська мова (за професійним спрямуванням) УЗІП + + +
Культура спілкування та ділова етика УЗІП + + +
Охорона праці БЖДЕХ + + +
Екологія БЖДЕХ + + +
Правове регулювання туристичної діяльності ТП + + +
Маркетинг та менеджмент в туризмі ММ + + +
Професійна англійська мова ПАМ + + +
Друга іноземна мова (німецька) ПАМ + + +
Друга іноземна мова (німецька, інш.) ПАМ + + +

Анкета для опитування академічної спільноти

Методичні рекомендації для студентів

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з наскрізної практики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проходження та підготовки звіту з навчально-виробничої практики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проходження та підготовки звіту з переддипломної практики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки до комплексного іспиту

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з дисципліни «ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ МОРСЬКИХ ТА РІЧКОВИХ КРУЇЗІВ»

Теми курсових робіт з дисципліни «Індустрія гостинності» 2020-2021 н.р.

Теми курсових робіт з дисципліни «Організація ресторанного господарства» 2019-2020 н.р.

Теми курсових робіт з дисципліни «Організація готельного господарства» 2019-2020 н.р.

Теми курсових робіт з дисципліни «Організація готельного господарства» 2020-2021 н.р.

Теми курсових робіт з дисципліни «Організація ресторанного господарства» 2020-2021 н.р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки, оформлення та захисту випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти

Дистанційна освіта

Наверх