Освітня програма "Бізнес на транспорті", 2019

Освітня програма "Бізнес на транспорті", 2021

Освітня програма "Бізнес на морському транспорті", 2022

Робота зі стейкхолдерами

Шановні роботодавці!

Метою анкетування є оцінювання якості забезпечення освітнього процесу підготовки бакалаврів за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" в Одеському національному морському університеті за освітньо-професійною програмою (ОПП) "Бізнес на транспорті" (метою є підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють сучасними загальнонауковими й спеціальними методами, професійними методиками і технологіями, застосування яких дозволяє вирішувати складні практичні завдання з організації, ефективного функціонування та розвитку підприємницьких структур в транспортній сфері, зокрема на морському транспорті).

Збір інформації через анкетування є частиною щорічного моніторингу ОПП, тому Ваші відповіді будуть використані з метою покращення якості підготовки та організації освітнього процесу.

Дякуємо за співпрацю!

Угода про співробітництво з Університетом митної спави та фінансів

Угода про співробітництво з Ужгородським національним університетом

Угода про співробітництво з Національним університетом «Харківський політехнічний технічний інститут»

Угода про співробітництво з ТОВ "СЕЛЕКТ БЛЕК СІ ТУРС"

Угода про співробітництво з Уманським національним університетом садівництва

Угода про співробітництво з ТОВ "Рібас Хотелс Груп"

Спільні заходи

Відкрита лекція від директора "ZIM"

Відкрита лекція від керівника Центру підтримки бізнесу

Методичне забезпечення навчальних дисциплін спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми "Бізнес на морському транспорті"

Навчальні дисципліни, які викладаються на ОП Кафедра Силлабус диципліни Робоча програма
Бізнес-комунікації в підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності ПТ + +
Бізнес і стартапи ПТ + +
Господарське право МП + +
Екологія БЖЕХ + +
Інформатика (Загальний курс) ТКйІТ + +
Історія підприємницької діяльності ПТ + +
Історія і культура України УЗІПтаМД + +
Комерційне підприємництво ПТ + +
Логістика ММ + +
Маркетинг ММ + +
Митна справа ЕПТВР + +
Менеджмент ММ + +
Морська торгівля ПТ + +
Організація торгівлі ПТ + +
Основи морського бізнесу ПТ + +
Основи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ПТ + +
Основи професійної безпеки та здоров'я людини БЖЕХ + +
Паблік рилейшнз ММ + +
Підприємництво ПТ + +
Планування підприємницької діяльності ПТ + +
Податкова система ПТ + +
Професійна англійська мова (2 курс) Філологія + +
Професійна англійська мова (3 курс) Філологія + +
Психологія ділових відносин ПТ + +
Соціальна відповідальність в організаціях ПТ + +
Стандартизація і сертифікація продукції та послуг ПТ + +
Теорія ймовірності і математична статистика ПТ + +
Товарознавство ПТ + +
Трудове право МП + +
Українська мова за професійним спрямуванням УЗІПтаМД + +
Управління витратами та ціноутворення ПТ + +
Фізичне виховання та спорт ПТ + +
Філософія Філософія + +
Фінансове підприємництво ПТ + +

Каталог вибіркових дисциплін спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми "Бізнес на морському транспорті" 2022-2023 н.р.

Дисципліна вибору Кафедра Силлабус диципліни
Агентування флоту. Тренінг-курс ПТ +
Банківська справа ПТ +
Бізнес консалтінг ПТ +
Бізнес-процеси в ланцюгах постачання ПТ +
Біржова справа ПТ +
Економетрика ПТ +
Економіка підприємств морського транспорту ПТ +
Економічна кібернетика ПТ +
Етика бізнесу ПТ +
Інноваційне підприємництво ПТ +
Інвестиційний менеджмент ПТ +
Інформаційні системи та технології в бізнесі ПТ +
Маркетинг інновацій ПТ +
Облік і аудит ПТ +
Оперативна та управлінська аналітика в Excel ПТ +
Організація готельного бізнесу ПТ +
Організація ресторанного бізнесу ПТ +
Основи експедиторської діяльності ПТ +
Оцінка бізнесу ПТ +
Оцінка бізнесу (Тренінг - тестування бізнес-ідей) ПТ +
Потенціал і розвиток підприємства ПТ +
Pеклама та PR-технології в ПТБД ПТ +
Стратегія бізнесу ПТ +
Соціальне підприємництво ПТ +
Торги і контракти ПТ +
Торговельне підприємництво ПТ +
Фінансовий менеджмент ПТ +

Каталог вибіркових дисциплін спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми "Бізнес на морському транспорті" 2021-2022 н.р.

Дисципліна вибору Кафедра Силлабус диципліни
Агентування ЕФТМП +
EVENT- менеджмент УЛСП +
Географія туризму (Туристичне країнознавство) ПТ +
Друга іноземна мова (німецька) Філологія +
Друга іноземна мова (німецька) Філологія +
Економічна кібернетика ПТ +
Імітаційне моделювання ТКІТ +
Іноземна (англійська або німецька) мова Філологія +
Іноземна (англійська або німецька) мова Філологія +
Логістичні центри та аутсорсінг логістичних послуг УЛСП +
Математичні методи дослідження операцій ТКІТ +
Облік і аудит ПТ +
Організація пасажирських перевезень ЕФТМП +
Основи управління портами ЕПТВР +
Правові питання страхування та нагляду МП +
Професійна англійська мова (3 курс) Філологія +
Системний аналіз ТКІТ +
Теорія і устрій судна ТіПК +
Теорія ймовірності і математична статистика ПТ +
Торги і контракти ПТ +
Фрахтування ЕФТМП +
Юридична психологія Практична психологія +
Наверх