Шановні друзі!

Вітаю Вас у освітянському і науковому просторі кафедри «Підприємництво та туризм»!

«Usus est optĭmus magister», що в перекладі означає «Досвід - найкращий учитель». У цій давній латинській мудрості відображене прагнення наших викладачів не тільки передавати знання, безцінні наукові і практичні здобутки молодому поколінню, а й виховувати справжню інтелектуальну еліту України.

Наша мета - активно сприяти розбудові України як суверенної, незалежної демократичної держави, надалі відроджувати українські звичаї та традиції, українську національну культуру та розвивати економіку. Але поряд з цим ми прагнемо до розширення кругозору наших студентів завдяки знайомству наших студентів з найкращими здобутками зарубіжної науки та практики.

Основою сучасної концепції розвитку кафедри «Підприємництво та туризм» є підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці; впровадження існуючих та розробка нових інформаційно-комунікативних технологій для навчальної і наукової роботи; постійна модернізація науково-дослідницької діяльності та подальша інтеграція в європейський освітній, науковий та інформаційний простір.

«Tempŏra mutantur et nos mutamur in illіs» - Часи змінюються і ми змінюємося разом з ними!

Бажаю абітурієнтам вірного вибору майбутньої професії, студентам - успішного навчання, колегам творчої наснаги, поглиблення та реалізації своїх наукових досліджень, плідної праці на славу вітчизняної науки та освіти!

З повагою, завідувачка кафедри,

доктор економічних наук, професор
Ірина САВЕЛЬЄВА

Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Савельєва Ірина Владиславівна, знаний фахівець у галузі морського бізнесу, автор багатьох наукових та науково-методичних праць.

  На кафедрі ведеться підготовка фахівців за спеціальностями:
 • 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність».
  Спеціалізації:
  «Підприємництво»;
  «Бізнес на транспорті».
 • 242 «Туризм».
  Спеціалізації:
  «Морський та річковий туризм»;
  «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес».

Професорсько-викладацький склад кафедри - це: 4 доктори наук, професори, 1 кандидат наук, професор, 12 кандидатів наук, доцентів, 2 старших викладача, 1 викладач.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво випускними кваліфікаційними роботами магістрів та бакалаврів за вищевказаними спеціальностями, багато з яких неодноразово відзначені призами та грамотами на конкурсах наукових робіт і проектів.

На кафедрі ведеться активна науково-дослідна діяльність, виконуються державні науково-дослідні роботи, відбувається співпраця з підприємствами морської галузі з метою підвищення якості освіти та працевлаштування випускників.

Процес навчання ґрунтується на широкому використанні методів активізації лекційних та практичних і лабораторних занять, дослідженні досвіду провідних суб'єктів підприємництва, зокрема, в морській галузі.

Головним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців економічного профілю на принципах міжнародної мобільності з розумінням особливостей функціонування світових тенденцій і досконалим знанням особливостей підприємницької діяльності в морському бізнесі та туризмі.

  Кафедра гарантує:
 • високий рівень наукової професійної фахової підготовки;
 • створення необхідних умов для розкриття кожним студентом своїх потреб та талантів;
 • якісне працевлаштування.

  До сильних сторін та можливостей кафедри «Підприємництво та туризм» слід віднести:
 • наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, який спеціалізується на підприємницькій діяльності на водному транспорті та у туристичному бізнесі;
 • наявність акредитованих освітніх програм підготовки за бакалаврським та магістерськимі рівнем;
 • досвід проведення викладачами навчальних тренінгів в організаціях та провідних підприємствах міста та Одеської області;
 • проведення лекційних та практичних і лабораторних занять з використанням сучасних інформаційних засобів та технологій;
 • багаторічний досвід організації та проведення Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій;
 • наявність розроблених силами професорсько-викладацького складу новітніх навчальних та методичних матеріалів;
 • значна кількість підготовлених призерів ІІ туру Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів студентських наукових робіт;
 • наявність договорів про співпрацю з провідними підприємствами та установами міста в рамках реалізації практичної підготовки студентів;
 • охоплення нормативних та вибіркових дисциплін підготовки студентів онлайн-курсами;
 • можливість студентам проходити практику за кордоном на провідних підприємствах відповідних галузей економіки;
 • унікальні новітні спецкурси, які розроблені викладачами кафедри;
 • студенти мають можливість публікувати власні наукові розробки у фаховому науковому збірнику «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті»;
 • можливість отримання подвійних дипломів європейського зразка.

Завідувачка кафедрою «Підприємництво та туризм»

Савельєва 
Ірина Владиславівна
 

професор, доктор економічних наук

 

Режим роботи кафедри «Підприємництво та туризм»

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри «Підприємництво та туризм»

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, каб. 504 лаб. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (048) 728-31-36

Більш детальна інформація про нас за посиланнями:

Підриємництво, торгівля та біржова діяльність Туризм

Ми в Інстраграм

Ми в Інстраграм

Ми в Фейсбук

Ми в Фейсбук

Спеціальна група Абітурієнтів 2022 у телеграм

Спеціальна група Абітурієнтів 2022 у телеграм

Наверх