1. Інформатика Метою вивчення є оволодіння термінологією та практичними навичками роботи з операційними системами, комп’ютерними мережами, отримання навичок роботи…

 2. Алгоритми стиснення даних Метою вивчення дисципліни є ознайомити студентів з сучасними методами і алгоритмами стиснення даних. Показати студентам основні принципи створення…

 3. Архітектура мережевих та розподілених систем Метою вивчення є ознайомити студентів з сучасної архітектурою розподілених програмних систем. Показати студентам процес розбиття додатків на складові…

 4. Web-технології та web-дизайн Метою вивчення є оволодіння основними поняттями та термінами, які пов’язані з технологіями проектування сайтів та їх оформленням, термінологією та…

 5. Візуальне програмування Метою вивчення є оволодіння термінологією та практичними навичками роботи з ІСР DELPHI, знання базових та допоміжних компонентів, їх властивостей та…

 6. Інформаційні системи та технології Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з завданнями та цілями мережевого адміністрування на прикладі операційних систем…

 7. Компьютерна техніка і програмування Метою вивчення є оволодіння термінологією та практичними навичками роботи з операційними системами, комп’ютерними мережами, отримання навичок роботи…

 8. Компютерна графіка Метою вивчення є вивчення теоретичних основ КГ, принципів побудови і використання сучасних графічних систем на базі ЕОМ, а також набуття студентами…

 9. Компютерні мережі Метою вивчення є ознайомлення з основними методами передачі сигналу, огляд елементів комп’ютерних мереж – мережних операційних систем, кабельних…

 10. Кросс-платформне програмування Метою вивчення є ознайомлення студентів з сучасними ідеологіями програмування – проектуванню ПЗ за шаблонами, застосуванню компонентного підходу,…

 11. Математичні методи та моделі Метою вивчення є оволодіння термінологією та практичними навичками роботи. Засвоєння основ теорії систем. Засвоєння основ моделювання систем.…

 12. Методологія та організація наукових досліджень Метою дисципліни є вивчення основ організації та виконання наукової дослідної роботи та аналіз результатів. …

 13. Мова С, С++ Метою вивчення є оволодіння практичними навичками роботи при розробці алгоритмів та програм для розв’язання різноманітних задач на  мові…

 14. Мова Java Метою вивчення є ознайомити студентів з сучасною крос-платформовою мовою програмування Java. Показати студентам особливості синтаксису мови. Дати…

 15. Моделювання систем Метою вивчення є оволодіння термінологією та практичними навичками роботи. Засвоєння основ теорії систем. Засвоєння основ моделювання систем.…

 16. Обєктно-орієнтоване програмування Метою вивчення є оволодіння термінологією та практичними навичками роботи з технологією ООП, використання існуючих класів та створення нових,…

 17. Обчислювальна техніка та програмування Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння термінологією та практичними навичками роботи з операційними системами, комп’ютерними мережами,…

 18. ОС Unix Метою вивчення є оволодіння термінологією та практичними навичками роботи з операційною системою ОС UNIX, вивченням основних команд роботи з…

 19. Організація баз даних та знань Метою вивчення є ознайомлення студентів з реляційною моделлю даних та її співвідношенням з оператором виборки даних SELECT мови SQL; синтаксис та…

 20. Основи інформаційних технологій та програмування Метою вивчення є оволодіння термінологією та практичними навичками роботи з операційними системами, комп’ютерними мережами, отримання навичок роботи…

 21. Стандартизація, якість програмного забезпечення Стандартизація - це діяльність, спрямована на розробку і встановлення вимог, норм, правил, характеристик, як обов'язкових для виконання, так і…

 22. Теорія алгоритмів Мета: оволодіння основними поняттями та термінами, які пов’язані з вивченням теоретичних знань з теорії алгоритмів і структур даних. Оволодіння…

 23. Теорія компіляторів Мета: вивчення студентами теорії трансляції, а також придбання навичок розробки формальних мов та блоків компіляторів. Необхідність вивчення…

 24. Технологія СОМ+ Метою вивчення є ознайомлення студента із сучасними технологіями розробки додатків. Створення додатків, які реалізують командний зовнішній інтерфейс.…

 25. Технології створення програмного продукту Метою вивчення є ознайомлення з базовими технологіями програмування та моделями життєвого циклу створення програмного забезпечення, уніфікованим…

 26. Чисельні методи Метою вивчення є оволодіння термінологією та практичними навичками роботи. Вивчення основ обробки даних: інтерполяція, апроксимацію, відновлення…

 27. Вступ до фаху Метою вивчення є оволодіння термінологією та практичними навичками роботи з операційними системами, комп’ютерними мережами, отримання навичок роботи…

 28. Комп`ютерна обробка зображень

Наверх