Кафедра підготувала більше 30 кандидатів і два доктори наук. Наукові розробки співробітників кафедри впроваджені на великих машинобудівних підприємствах, судноремонтних заводах, у морських пароплавствах і науково-дослідних інститутах. Підготовлені сотні методичних розробок та навчальних посібників для всіх спеціальностей і спеціалізацій морського університету. Число наукових публікацій близько тисячі. Викладачі є учасниками багатьох конференцій і симпозіумів, у тому числі міжнародних.

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

 • Основи інформаційних технологій
 • Інформатика
 • Теорія алгоритмів
 • Основи програмування
 • Віртуальні мови
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Web технології та Web дизайн
 • Програмування С ++
 • Чисельні методи
 • Комп'ютерна графіка
 • Кроссплатформенноє програмування
 • Моделювання систем
 • Бази даних
 • Технологія програмування
 • Комп'ютерні мережі
 • Основи технології COM +
 • Основи ОС Unix
 • Інформатика та обчислювальна техніка
 • Математичне моделювання та моделі
 • Обчислювальна техніка
 • Інформаційні системи та технології
 • Економічна інформатика
 • Комп'ютерна техніка та програмування
 • Моделювання систем
 • Інформатика ЦПО

Кафедра всі роки була ініціатором безперервної модернізації засобів обчислювальної техніки університету, в результаті чого сьогодні в університеті створено інформаційно-обчислювальний комплекс, що об'єднує оптико-волоконної мережею понад 500 комп'ютерів.

Співробітниками кафедри ведеться робота по впровадженню в навчальний процес ОНМУ електронних підручників та навчальних посібників на основі форм дистанційного навчання. Щороку кафедра оновлює навчально-методичну літературу, методичні посібники, матеріали по комп'ютерному контролю знань студентів шляхом тестування і т.п. У складі кафедри є комп'ютерний клас з 30 ПЕОМ, на яких встановлено наступне безкоштовне програмне забезпечення:

 • Borland Developed Studio (Delphi)
 • Embarcadero ERStudio
 • Firebird
 • FlameRobin
 • Free Pascal
 • Microsoft Office
 • MySql
 • TurboC
 • Borland Developed Studio (C ++ Builder)
 • University

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

 • Розробка методів і алгоритмів чисельного рішення систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь і рівнянь в приватних похідних.
 • Розробка технології комп'ютерного моделювання з орієнтацією на вирішення прикладних завдань.
 • Розробка алгоритмів оптимального управління.
Наверх