11 травня о 11.40 в ауд. 805н в рамках 70-ї науково-технічної конференції ОНМУ відбулося засідання секції "Філософія". Керівник - доц. Куліченко В.В., заст. керівника - ст. викладач Сіньковська Т.В., секретар - Кучеренко Н.А.

Під час активної та плідної роботи було обговорено питання про філософію, методологію природознавства, принципи діалектики, порівняльні характеристики філософії Ніцше і Кроулі, проблеми несвідомого в гуманітарних дисциплінах, співвідношення знання і віри, свободу волі людини, сутність глобалізації, якісний аналіз політичного лідера, види і структуру маніпуляції та багато інших.

Дякуємо за активну участь в роботі секції студентам Самойленко А.Ф. , ЮФ 1к. (наук. керів. доц. Куліченко В.В.), Кисельову Д.П., ФЕУ 2к. (наук. керів. доц. Куліченко В.В.), Родіонову, ФЕУ 1 к. (наук. керів. доц. Куліченко В.В.), Мойсюк Р.М., ФЕУ 1 к. (наук. керів. доц. Димова Е.В.), Аргунову В.В., СМФ 2 к. (наук. керів. доц. Шевченко Р.П.), Ксепзитській К.О., КБФ 5к. (наук. керів. доц. Голошубова А.О.), Голубенко Є.Г., ЮФ 1 к. (наук. керів. доц. Соловйова І.І.), Савєльєвій М.О., ЮФ 1 к. (наук. керів. доц. Соловйова І.І.), Брун В.О., СМФ 3 к. (ст. викладач Сіньковська Т.В.), Швецю О.О., СМФ 3к. (ст. викладач Сіньковська Т.В.), Павленку В.В., ФТТС 2 к. (ст. викладач Сіренко О.М.), Івченку В.П., ФЕУ 3 к. (ст.викладач Сіренко Е.Н.).

Наверх