​​

​​

26 квітня 2021 року на виконання Указу Президента України від 9 грудня 2020 року № 556/2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-роковини Чорнобильської катастрофи» та за проханням адміністрації ОНМУ,-

​​
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО І ТРУДОВОГО ПРАВА ПРОВЕЛА КРУГЛИЙ СТІЛ З ТЕМАТИКИ: «ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД».
​​

Організаторами круглого столу були призначені члени кафедри: к.ю.н., доцент О.М. Борщевська, к.ю.н. доцент Г.Й. Пузанова, ст. викладач О.М. Іванова. До заходу були залучені студенти 2-4 курсу спеціальності «Право» НН МГІ. Спеціальним запрошеним гостем став полковник медицини ВМКЦ ПР С.О. Іванов. Зі вступною промовою та доповіддю, присвяченою правовому регулюванню та подоланню забруднення атмосферного повітря виступив завідуючий кафедрою д.ю.н, професор Г.Г. Мошак.

​​

При проведенні круглого столу піднімалися актуальні питання правового механізму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи у різних сферах народного господарства України, проведений аналіз міжнародного співробітництва держав щодо гармонізації дій направлених на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема, та наслідків атомних та ядерних катастроф взагалі. Наголошувалося на міждержавному співробітництві в цьому питанні України та Японії. Темою для обговорення стало також питання відшкодування шкоди завданої життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу як в Україні так і закордоном. Особлива увага була приділена правовим важелям, які будуть сприяти відновленню атмосферного повітря, родючих земель, вод, інших природних ресурсів. Також було наголошено на соціально-економічні результати Чорнобильської аварії у ракурсі їх правового вирішення. Цікавим стало розкриття медико-правових аспектів подолання антропогенної шкоди завданої організму людини за вивченням матеріалів, які надаються ВООЗ.

​​

Професорсько-викладацький склад кафедри та студенти активно долучилися до обговорення проблемних питань щодо тематики заходу.

​​

Дискусія стала продуктивним елементом круглого столу за результатами, якої учасники прийшли до висновку, що потрібний не тільки дієвий правовий механізм регулювання подолання наслідків надзвичайних екологічних ситуацій, а необхідне запровадження такого правового інструментарію, який буде регулювати й превентивні заходи, які будуть попереджати настання трагічних наслідків будь-яких екологічних катастроф.

Програма заходу

Наверх