​​

​​

6 вересня 2021 року відбулося підписання Угоди про співпрацю між Головним управлінням Державної міграційної служби в Одеській області та Одеським національним морським університетом.

Угода була скріплена підписами Начальника управління Державної міграційної служби в Одеській області Олени Геннадіївни Погребняк та ректора Одеського національного морського університету професор Сергія Васильовича Руденка. На офіційній зустрічі були присутні директор Навчально-наукового морського гуманітарного інституту ОНМУ доцент Валентина Петрівна Самойловська та завідувач кафедри Цивільного та трудового права ОНМУ професор Сергій Олександрович Кузніченко.

    Угода передбачає:
  • проходження навчальної, виробничої та переддипломної практик студентів ОНМУ спеціальності 081 "Право" з відповідним закріпленням за ними керівників від баз практики з числа кваліфікованих працівників відповідних підрозділів;
  • здобувачі вищої освіти в ОНМУ отримали можливість користуватися матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання Програми практики тощо;
  • також угода передбачає постійний обмін інформацією, що має значення для діяльності Державної міграційної служби та навчально-виховного процесу, реалізацію спільних освітньо-наукових проектів.
Наверх