​​

​​

25 вересня 2021 року в конференц-залі Одеського національного морського університету відбулася зустріч керівництва та викладачів правничих кафедр ОНМУ з доктором юридичних наук, доцентом, заступником голови Спілки адвокатів України Олександром Михайловичем Дроздовим.

​​

Свій виступ почесний гість розпочав з гарної новини для університету, а саме, що між Спілкою адвокатів України та Одеським національним морським університетом підписано меморандум про співпрацю.

​​

​​

Олександр Михайлович зазначив, що даний меморандум передбачає:
обмін інформацією, що має значення для науково-дослідної діяльності та навчально-виховного процесу, реалізація спільних освітньо-наукових проектів.
забезпечення належного рівень підготовки здобувачів вищої освіти з метою подальшого проходження практики та працевлаштування, з урахуванням потреб їх діяльності, сучасних досягнень науки з використанням новітніх технологій навчання.
участь в організації та проведенні спільних науково-практичних заходів з проблемних питань законодавства, його розвитку та вдосконалення, а також перспектив законодавчої діяльності.
участь у заходах для організації зворотного зв’язку з роботодавцем, отримання консультативної допомоги щодо питань системи підготовки кадрів у вищому навчальному закладі.
звернення щодо наявних вакансій, відгуків про роботу працевлаштованих здобувачів вищої освіти, отримання пропозицій щодо вдосконалення системи підготовки кадрів.
залучення фахівців для оцінювання якості освітніх програм та отримання пропозицій щодо їх удосконалення.
участь у розробці засад державної політики, проектів законів та інших нормативно-правових актів, стратегій, концепцій і програм у сфері національної, державної, громадської та інформаційної безпеки України.
організація і проведення спільних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, експертних зустрічей, у т.ч. міжнародних, та інших заходів згідно з напрямами діяльності Сторін;
створення спільних творчих колективів і робочих груп, науково-координаційних і науково-методичних рад та інших консультативно-дорадчих органів, наукових і навчально-наукових підрозділів та об’єднань відповідно до законодавства України.

«Ми всі один в одного вчимося», на сам кінець зазначив Олександр Михайлович, аналізуючи значення меморандуму, як для САУ, так і ОНМУ.

Далі гість провів лекцію «Аналіз рішень Європейського суду з прав людини в контексті Української судової системи».

​​

​​

​​

На сам кінець Олександр Дроздов вручив подяки викладачам правничих кафедр ОНМ за їх вагомий внесок в розвиток адвокатури України, а саме: завідувачу кафедри «Цивільного та трудового права» доктору юридичних наук професору член-кореспонденту НАПрН України – Кузніченку Сергію Олександровичу; завідувачу кафедри «Кримінального та адміністративного права» кандидату юридичних наук, доценту – Кукшиновій Ользі Олегівні; завідувачу кафедри «Морського права» кандидату юридичних наук, доценту – Кулієву Арсену Юрійовичу; доктору юридичних наук, професору кафедри «Цивільного та трудового права» – Мошаку Григорію Григоровичу; кандидату юридичних наук доценту, кафедри «Морського права» професору ОНМУ – Балабанову Олександру Олеговичу; кандидату юридичних наук, доценту кафедри «Цивільного та трудового права» – Пузановій Галині Йосиповні; кандидату юридичних наук, доценту кафедри «Цивільного та трудового права» – Борщевській Олені Миколаївні; кандидату юридичних наук, доценту кафедри «Кримінального та адміністративного права» – Соколецькій Клавдії Михайлівні; старшому викладачу кафедри «Кримінального та адміністративного права» – Зуєвій Ірині Іванівні; старшому викладачу кафедри «Морського права» – Даниловій Ірині Олександрівні (дані викладачі крім викладацької діяльності займаються адвокатською практикою та надають юридичні консультації підприємствам, пов’язаних з морегосподарським комплексом України).​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

Наприкінці проректор з навчально-організаційної роботи Олександр Миколайович Шумило в знак пошани вручив Олександру Михайловичу Дроздову нагрудний знак «Водник», почесну медаль «Одеського національного морського університету» та книгу «Історія Одеського національного морського університету».

​​

Наверх

background